DENEMELER

MÜCADELE AHLAKI

MÜCADELE AHLAKI

Ülkede yaşanan durum için.

BEN ÜLKESİNDEN İMÂ İLE GEÇTİM

BEN ÜLKESİNDEN İMÂ İLE GEÇTİM

DELİ ŞAİR ŞİİR OKUYLA ÖTEDE

DELİ ŞAİR ŞİİR OKUYLA ÖTEDE

ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω

FUZULİ PARADOKSU

FUZULİ PARADOKSU

Bilimin Bin Bir Yüzü Kitabımdan (1999)

DELİ AKLIMLA DÜNYAYA

DELİ AKLIMLA DÜNYAYA

MERAKI MERAK EDEN MERAK BAKIMI

MERAKI MERAK EDEN MERAK BAKIMI

Hem gül gibi rengînî-i ma'nâ ile zâhir
Hem neş'e gibi hâlet-i sabhâda nihânız

Neşati

DÜŞ ÇATLAĞINDA AÇAN ÇİÇEK

DÜŞ ÇATLAĞINDA AÇAN ÇİÇEK

Après cette dispute nous nous sommes quités fâchés et je me sens vraiment incomprise.

Kategori Detay Reklam Alanı 728x90