Kitaplar ve Yayınlar

Kitaplar ve Yayınlar

Kitaplar ve Yayınlar

Ahmet İnam-Kitaplar

 1. Yönteme Hayır (P. K. Feyerabend'dan çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 2. İyinin ve Kötünün Ötesinde (F. Nietzsche'den çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 3. Ahlakın Soy Kütüğü Üzerine ( F. Nietzsche'den çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.
 4. Gülden ile Hoca, Promete Yayınları, Ankara, 1994.
 5. Edmund Husserl Felsefesinde Mantık, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.
 6. Ararken: Edebiyat Yazıları, Su Teni Yayıncılık, Ankara, 1996.
 7. Düşten Düşünceye, İmge Yayınevi, Ankara, 1996.
 8. Sinema Akımları (Derleyici olarak), Med-Campus 126 Proje Yayınları, Ankara, 1996.
 9. Filiz, Nerdesin? (Roman), Zed Yayıncılık, İstanbul, 1997; Elma Yayınevi, 2009.(Tantım Yazısı)
 10. Keşiş, Cinler ve Tanıklar, Seba Yayınları, Ankara, 1998.
 11. Hıyaran, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1997.
 12. Teknoloji Benim Neyim Oluyor?, Alamuk Yayınları, Ankara, 1993, 2. baskı ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 1999.
 13. Dünya Gönülden Gönüle, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 1999.
 14. Bilimin Bin Bir Yüzü, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1999.
 15. Yolculuk Hazırlıkları, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 16. Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 17. Teknoloji ve Mühendislik Üzerine Bir Yorum, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2000.
 18. Gönülden Bilime Yolculuklar Kitabı, Hece Yayınları, Ankara, 2002.
 19. Şen Bilim (F. Nietzsche'den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 2002.
 20. Denemenin Ardında:Edebiyat Yazıları, Hece Yayınları, Ankara, 2003.
 21. Eleştirinin Kıyılarında, Hece Yayınları, Ankara, 2003.
 22. Gerçek Şiir İçinde, Simge, 2004.
 23. Dolanmalar, Hece Yayınları, Ankara, 2004.
 24. Şen Bilim (F. Nietzsche'den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 2005.
 25. Yaşam Bizi Çağırırken, Aşina Kitaplar, Ankara, 2006. (Kitap kapağı)
 26. Muhabbet Şifadır, Cengiz Güleç'le birlikte, Nar Yayınevi, Ankara, 2006.
 27. Metaforla Saadet Olmaz, Cengiz Güleç'le birlikte, Say Yayınları, İstanbul, 2006.
 28. Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi, Say Yayınları, İstanbul, 2006. (Kitap kapağı)
 29. Aşk Üstüne Denemeler, Aşina Kitaplar, 2007.
 30. Teknolojinin Gönlümle Ne İlgisi Var?, TUBA, Akademi Formu, Ekim 2007.
 31. Şiir Bir, Hayal Yayınları, Mart 2008.
 32. Deneyen Felsefe, Yeni İnsan Yayınevi, Nisan 2008.
 33. Düşünce Açan Bahçede, Şenocak Yayınları, Ekim 2008.
 34. Şiir İki, Hayal Yayınları, Nisan 2009.
 35. Canım Yobazlarım Benim, Hayal Yayınları, Ankara, Nisan 2010. (Kitap kapağı)
 36. Zaman Yapıcının Şiirleri (Mahmut Tolon'dan çeviri), Hayal Yayınları, Ankara, 2010.
 37. Candan Gönüle, Bilsam, 2012.
 38. Estetik ve Sanat Felsefesi (Editörlük), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012.
 39. Mutsuzluk Ahlâksızlıktır-Yaşam Üstü Söyleşiler,Hazırlayan Yıldız Işık, İmge Kitabevi, Kasım 2012. (Kitap kapağı)
 40. Şiiirin Snırsızlığında-Şiire Dalışlar & Ânın Açık Denizlerinde-Şiirler, Aktif Düşünce Yayıncılılık, Şubat 2016. (Kitap Kapakları: ön kapak, arka kapak)
 41. Aşk'a Can'dan Gönül'den, Bir Yolculuklar Kitabı, Simge Edebiyat Yayınları, Antalya, 2017. 
 42. Felsefedeki Can, Candaki Felsefe, Hazırlayan Dr. Orhan Basat, İkinci Adam Yayınları, İstanbul, 2018.
 43. Zirvelerin Aynası, e-kitap, http://www.isaretatesi.com/ahmet-inam-zirvelerin-aynasi, Temmuz 2018.
 44. Günlerin Işığı, e-kitap, http://www.isaretatesi.com/ahmet-inam-gunlerin-isigi, Kasım 2018.
 45. Söz Hanı (E-kitap) Ekim 2019

 

                             Yurtiçi Makaleler

 1. "Kültür Kavramı", Ulus, 19 Kasım 1970.
 2. "Pragmacılığın Anlamı" (W.James'den çeviri), Felsefe Dergisi, 1973, s. 91-107.
 3. "Türkiye'de Felsefe Eğitimi", Yeni Dergi, Ocak 1975, s. 28-32.
 4. "Türkiye'de Aydın Adaları", Tan, Eylül 1982, s. 12-15.
 5. "Ölçüt Sorununu Bir İrdeleme Hazırlığı", M. Gökberk Armağanı, 1983, s. 73-78.
 6. "Hegel'de Ussallığın Kavramsal Çerçevesine Kısa Bir Bakış", Mor Köpük, sayı: 1, 1984, s. 70-74.
 7. "Gelecekte Bir Felsefeci", Mor Köpük, sayı: 2, 1984, s. 76-78.
 8. "Ussallık Üstüne Bir Araştırma", İnsan Bilimleri, sayı: 2, 1984, s. 98-110.
 9. "Bir Toplumsal Bilim Düşüncesi", Impetus, sayı: 1, 1985, s. 82-100.
 10. "Felsefede Eleştiri", İnsan Bilimleri, sayı: 2, 1985, s. 111-121.
 11. "Bilimi Eleştirmek", Elektrik Mühendisliği Dergisi, sayı: 4/5, 1986, s. 13-20.
 12. "Sosyal Bilimlerde Felsefenin Oynadığı Rol Üstüne Bazı İlk Düşünceler", Impetus, sayı: 2, 1987, s. 32-38.
 13. "Aşk, Bilişim ve Teknoloji", Sistem, sayı: 1, 1987, s. 23-29.
 14. "İnsan Ussal mıdır?", Felsefe Tartışmaları 2, 1988, s. 32-33.
 15. "Mühendislik Ahlakı", Elektrik Mühendisliği Dergisi, sayı: 5, 1988, s. 175-178.
 16. "Wittgenstein and Heidegger on the Impassible Bridge", Felsefe Arkivi, sayı: 27, 1990, s. 159-167.
 17. "Herakleitos Üstüne Bir Ussallık Araştırması", Aydın Sayılı Armağanı, DTCF Araştırma, cilt 13, 1991, s. 109-130.
 18. "Yaşamaya Açılan Felsefe Penceresi", Felsefe Dünyası, sayı: 6, Aralık 1992, s. 11-22.
 19. "Ethical Background of Justifications in Epistemology", İnsan Bilimleri, 1987/2, s. 113-120.
 20. "Ziya Gökalp'in Düşünce Çerçevesini Anlama Denemesi", İnsan Bilimleri, 1988/1, s. 51-82.
 21. "Schopenhauer'de Estetik Kurtuluş", İnsancıl, sayı: 19, Mayıs 1992, s. 15-17.
 22. "Bilgi ve Hoşgörü", İnsan Bilimleri 1989/1, s. 77-80.
 23. "İnsanın Kendi İşini Yaratmada Teknoloji Etkisindeki Sanatın Yeri", Felsefe ve Sanat, Derleyen Ö. N. Soykan, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, s. 81-90.
 24. "Türk İnsanına Bir Dünya Tasarlamak", Kurgu, sayı: 8, 1990, s. 129-134.
 25. "Bir Kent Yaratmak", Çağdaş Çankaya, sayı: 2, yıl 1, 1991, s. 21.
 26. "Geçmişini ve Toplumunu Anlamada Bir Muhabbettir Eleştiri", Milli Kültür, sayı: 88, 1991, s. 26-27.
 27. "Aynı Çatı Altında Canlar: Aile Kavramının Bir Yorumu", I. Aile Şurası, Başbakanlık Aile Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 85-90.
 28. "Gencin Kendini Aramasında Felsefenin Rolü", Felsefe Dünyası, sayı: 1, 1991, s. 12-17.
 29. "Çevre Eğitiminin Felsefi Temelleri", Elektrik Mühendisliği, cilt 35, sayı: 377, 1991, s. 311-314.
 30. "Mühendis İletişime Neyler?", Elektrik Mühendisliği, cilt 36, sayı: 382, 1991, s. 12-17.
 31. "Bilimin Üç Boyutu: Toplum, Tarih, Birey", Bilim ve Teknik, Aralık 1991 s. 12-14.
 32. "Felsefe Ahlakı Üstüne Bazı İlk Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 2, Aralık 1991, s. 15-22.
 33. "Gülümseyen Bilim", Bilim ve Teknik, Şubat 1992, s. 35-36.
 34. "Tek Boyutlu Bilim Anlayışına Karşı", ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Yayını, sayı: 4, Nisan 1992, s. 4.
 35. "Bir Felsefe Anlayışı Önerisi," Türk Kültürü ve Felsefe, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1992, s. 115-117.
 36. "Bilimin Gençlerine Felsefe Gözlüğü", Bilim ve Teknik, Mayıs 1992, s. 20-21.
 37. "Türk Felsefe Düşüncesinin Saptanabilmesi Için Bir Model Önerisi", Felsefe Dünyası, sayı: 3, Mart 1992, s. 6-10.
 38. "Sınav: O Büyük Öğretmen" Bilim ve Teknik, Haziran 1992, s. 12-15.
 39. "Ne Kadar Kelleyiz Biz? Ya da Eleştirinin Eleştirisi Üzerine", Polemik, sayı: 2, 1992, s. 15-16.
 40. "Teori ve Kahkaha", Bilim ve Teknik, Temmuz 1992.
 41. "Türk Felsefe Düşüncesini Ararken", Felsefe Dünyası, sayı: 4, 1992, s. 9-12.
 42. "Gülümseyen Düşünce", Milli Kültür, No: 94, 1992, s. 53-54.
 43. "Efsaneden Bilime Yol Var mı Bilim ve Teknik, Eylül 1992, s. 11-14.
 44. "Eğitim Denen Bitimsiz Yolculuk", Bilim ve Teknik, Ekim, 1992, s. 6-11.
 45. "Sayıların Muziğini Duyan Adam Ptythagoras'a Mektup", Bilim ve Teknik, Kasım 1992, s.14-17.
 46. "Bilim ve Teknoloji Felsefesi Açısından Araştırma", Teknik ve Sosyal Yönüyle Bliimsel Araştırmalar, 1992, s. 45-50.
 47. "Bilimi Eleştirmek", Felsefe Dünyası, sayı: 5, Ekim 1992, s. 2-15.
 48. "Teknoloji ve Gönül Bağı", Türkiye Günlüğü, sayı: 20, 1992, s. 82-95.
 49. "Efsanenin Ucunda Iki Yiğit Bilim Eri", Bilim ve Teknik, Ocak 1992, s. 52-56.
 50. "Yemeninde Hakikat", Edebiyat ve Eleştiri, Şubat 1993, s. 2-16.
 51. "Herakleitos'la Bir Kır Kahvesinde", Bilim ve Teknik, Şubat 1993, s. 143-147.
 52. "Kıyamet Nasıl Kopacak", Bilim ve Teknik, Mart 1993, s. 127-176.
 53. "Yüzlerinden Okuduklarım", Polemik, Ocak-Şubat 1993.
 54. "Çevrelenmiş Bir Çevrede İnsan Olma Savaşı", Teori, sayı: 39, Mart 1993, s. 42-47.
 55. "Tarihteki İroni", Tarih Çevresi, sayı: 5, Şubat 1993, s. 25-32.
 56. "Edebiyatın Bilime Bir Başkaldırısı", Bilim ve Teknik, Nisan 1993, s. 269-273.
 57. "Sevgili Dostum Bilgisayar Ayşe'ye Açık Mektup", Bilim ve Teknik, sayı: 306, 1993, s. 345-347.
 58. "Yüzlerinden Okuduklarım", Polemik, sayı: 9, 1993, s. 5-7.
 59. "Çevreyi Beden Aracılığıyla Okumak: Beden Bilgeliğine Giriş Olarak Spor", Felsefe Dünyası, sayı: 7, 1993, s. 6-10.
 60. "Umudumuzla Geleceğimiz Arasında Sınav Gemisi", Bilim ve Teknik, sayı: 302, 1993, s. 406-410.
 61. "Değişmenin Eşiğindeki Anlamı Aramak", Türk Eczacılar Birliği, sayı: 8, 1993, s. 20.
 62. "Oppenheimer'in Şapkası", Bilim ve Teknik, sayı: 308, 1993, s. 536-539.
 63. "Bilgisayarımdaki Felsefe", Bilim ve Teknik, sayı: 309, 1993, s. 592-595.
 64. "Bedenim Kimin? Bir Spor Felsefesi İçin Bazı İpuçları", Felsefe Dünyası, sayı: 8, 1993, s. 6-10.
 65. "Geothe'nin Renkli Dünyasında Işıyan Renk Öğretisi", Bilim ve Teknik, sayı: 310, 1993, s. 667-671.
 66. "Çirkin Yaratıcı", Polemik, sayı: 10, 1993, s. 14-15.
 67. "Some Preliminary Remarks About the Impact of Science on Our Inner Worlds", in Rerum Novarum: New Conditions of Life in a Changing World, Ankara University Publication, No:204, 1993, s. 107-110.
 68. "Ruhu Güdükler", Türk Eczacılar Birliği, sayı: 9, 1993, s. 26-27.
 69. "Yapay Zeka Ahlakına Giriş", Toplumsal, Felsefi ve Hukuksal Boyutları ile Yapay Zeka, 1993, s. 57-64.
 70. "Ah Ne Çok İsterdim, Macit Gökberk'le Uzun Uzun Yürümeyi", Çağdaş Türk Dili, sayı: 68, 1993, s. 1-4.
 71. "Matematik ve Hayat", Bilim ve Teknik, sayı: 311, 1993, s. 760-767.
 72. "Okuldaki Bahçemizden Bahçemizdeki Okula", Bilim ve Teknik, sayı: 312, 1993, s. 854-861.
 73. "Cumhuriyet Sonrası Bilim Hayatımız Üstüne Bir Yorum", Türkiye'de Bilim I, Bilim ve Teknik, Ekim-Kasım 1993, s. 3-8.
 74. "Araştırmanın Nasıl Bir Insan Etkinliği Olduğunu Biliyor muyuz?", Bilim ve Teknik, sayı: 313, 1993, s. 945-947.
 75. "Çözümlemeci Düşüncenin Felsefedeki Yeri Üstüne", Felsefe Dünyası, sayı: 10, 1993, s. 2-7.
 76. "Bilgisayar Dostum Olabilir mi?", PC Magazine, sayı: 2, 1993, s. 88-89.
 77. "Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler", Bilim ve Teknik, sayı: 314, 1993, s. 82-85.
 78. "Numaracılar", Polemik, sayı: 11, 1993, s. 11-19.
 79. "Nazım'ın Toplum Görüşü Üstüne Düşünceler", Nazım Hikmet Derneği Yayınları, Derleyen Şükrü Erbaş, 1993, s. 128-131.
 80. "Schopenhauer'da Estetik Kurtuluş" Felsefe Dünyası, sayı: 9, 1993, s. 8-13.
 81. "Beni Niçin Anlamadığınızı Anlarsam Beni Anlar mısınız?", Bilim ve Teknik, sayı: 315, 1994, s. 44.
 82. "Bilimdeki Şarlatanlar", Bilim ve Teknik, sayı: 315, 1994, s. 110.
 83. "Dünyaya Yan Bakma Biçimi Olarak Mizah", Güldiken, sayı: 3, 1994, s. 8-10.
 84. "Mühendislik ve Ahlak", Anahtar, sayı: 6, 1994, s. 18-19.
 85. "Eğitimi Eleşetirmek", Bilim ve Teknik, sayı: 316, 1994, s. 64-67.
 86. "Değişimciler Nasıl Değişecek?", Türkiye Günlüğü, sayı: 25, 1993, s. 43-45.
 87. "Bilimsel Araştırmanın Üç Öğesi", Bilim ve Teknik, sayı: 317, 1994, s. 62.
 88. "İnanmanın Felsefi Boyutları", Felsefe Dünyası, sayı: 11, 1994, s. 3-11.
 89. "Felsefe Dünyaya Karşı Takındığımız Tavırdır", Öğretmen Dünyası, sayı: 173, 1994, s. 29-30.
 90. "Sımsıcaklar", Polemik, Sayı, 12, 1994, s. 66-67.
 91. "Gönlümüz Uyuyor mu?", Polemik, sayı: Mart-Nisan, 1994, s. 67-69.
 92. "İnsan Önce İçindeki Çevreyi Güzelleştirmeli", Öğretmen Dünyası, sayı: 174, 1994, s. 19.
 93. "Mustafa Kemal Gönlümüzün Neresinde?", Türkiye Günlüğü, sayı: 28, 1994, s. 82-84.
 94. "Ustam Feyerabend'le Roma Hava Alanında Hayali Bir Konuşma", Bilim ve Ütopya, sayı: 1, 1994, s. 12.
 95. "Mantık Ağacında Türkiye'den Bir Çiçek, Teo Grünberg", Bilim ve Ütopya, sayı: 1, 1994, s. 24.
 96. "Canım Yobazlarım Benim", Bilim ve Ütopya, sayı: 2, 1994, s. 9.
 97. "Felsefede Deneme Yazmak", Felsefe Dünyası, sayı: 12, 1994, s. 3-7.
 98. "İletişimle Neden İletişim Kuramıyoruz?", Bilim ve Ütopya, sayı: 3, 1994, s. 11.
 99. "Doğruyu Sömürenler", Polemik, sayı: 13, 1994, s. 73-74.
 100. "Eğitimdeki Bilim", Bilim ve Teknik, sayı: 323, 1994, s. 72-75.
 101. "Anarşistler Hödük müdür?", Bilim ve Ütopya, sayı: 4, 1994, s. 19.
 102. "Bir Muhabbet Olarak Eğitişim", Bilim ve Ütopya, sayı: 5, 1994, s. 19.
 103. "Çağdaş Bilim Kuramı", Dünyada ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite, sayı: 7, 1994, s. 11.
 104. "Mizahın Eğitimdeki Yeri", Çağdaş Eğitimde Sanat, sayı: -, 1994, s. 29-33.
 105. "Türk Tarihi Yazımı Için Düşünülmüş Bazı Felsefe Notları", Felsefe Dünyası, sayı: 13, 1994, s. 1-6.
 106. "Sıcak ve Soğuk Felsefe", Felsefe Dünyası, sayı: 14, 1994, s. 6-10.
 107. "Neredesin Nietzsche?", Bilim ve Ütopya, sayı: 6, 1994, s. 5.
 108. "Eğitimdeki Bilim", Bilim ve Teknik, sayı: 323, 1994, s. 72-75.
 109. "Açık Düşünmek", Bilim ve Ütopya, sayı: 7, 1995, s. 21.
 110. "Mesleğim Benim Neyim Oluyor?", Bilim ve Teknik, sayı: 326, 1995, s. 56-57.
 111. "Can Ahlakı", Bilim ve Ütopya, sayı: 8, 1995, s. 11.
 112. "Özgür Düşünmenin Unutulan Anlamları", Bilim ve Ütopya, sayı: 9, 1995, s. 23.
 113. "Çevre Mühendisinin Çevreyi Kavrayışı Üstüne", Çevre ve Mühendis, sayı: 6, 1995, s. 31-33.
 114. "Bilimde Sahteciliğin Kaynakları", Bilim ve Ütopya, sayı: 10, 1995, s. 16-17.
 115. "Hüzün: Yokuşun Başından Seslenen Gökyüzü", Felsefe Dünyası, sayı: 15, 1995, s. 8-12.
 116. "Bilim, Sanat ve Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 11, 1995, s. 41.
 117. "Fuzuli Paradoksu", Bilim ve Teknik, sayı: 330, 1995, s. 119.
 118. "Doğanın Divanında Doğru Söylensin", Bilim ve Ütopya, sayı: 12, 1995, s. 27.
 119. "Yaratma Çabası İçermeyen Bir Yaşam Yaşamaya Değmez", Bilim ve Ütopya, sayı: 27, 1995, s. 23.
 120. "Melih Cevdet Şiirine Metafizik Bir Yorum", Melih Cevdet Anday Günleri, 1995, s. 139-146.
 121. "Kalite ve Felsefe", Kalite Danışma Merkezi Bülteni, sayı: 5, 1995, s. 3-6.
 122. "Felsefe Sömürüsü", Felsefe Dünyası, sayı: 16, 1995, s. 10-11.
 123. "Kimlik Sorununa Bakmak", Bilim ve Ütopya, sayı: 14, 1995, s. 5.
 124. "Hoşgeldin Fayerbend! Hoşgeldin Akıl!", Varlık Dergisi, sayı: 1055, 1995, s. 2-4.
 125. "Gerçeklik Çok Yönlü ve Öylesine Karmaşıkken, Her Canı Tutup Nasıl Açıklayabilir Gen?", Bilim ve Ütopya, sayı: 15, 1995, s. 15.
 126. "Bilimi Gönlümüzce Yaşama Çabamızda Schoupenhauer", Bilim ve Ütopya, sayı: 18, 1995, s. 36-37.
 127. "Hoşgörüyü Neden Hoş Görmüyorum?", Bilim ve Ütopya, sayı: 16, 1995, s. 17.
 128. "Şiirle Karılmış Düşünce", Insan, sayı: 13, 1995, s. 7-8.
 129. "Barış Kültürü Üstüne", Barış ve Çevre Kültürü içinde, Ankara, NÜSED, 1995, s. 7-9.
 130. "Çevre Ahlakının Yeni Yorumlarına Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 17, 1995, s. 40-41.
 131. "Parmenides Evreni Niçin Durdurdu?", Menos, sayı: 2, 1995, s. 16-21.
 132. "Üniversitede Bilimsel Etkinliğin Örgütlenmesi", Felsefe Dünyası, sayı: 17, 1995, s.17-21.
 133. "Anadolu Bozkırında Bilim Çiçeği", Bilim ve Ütopya, sayı: 19, 1996, s. 44-45.
 134. "Türkiye'de Felsefenin Durumuna Dair Bir Tespit", Felsefe Dünyası, sayı: 18, 1996, s. 7-9.
 135. "Nice Ölümlere", Bilim ve Ütopya, sayı: 20, 1996, s. 27.
 136. "Ne Arar Şairler Hayatımızda?", İnsan, sayı: 1, 1996, s. 1-3.
 137. "Bir Felsefeci Gözüyle Ağrı", Bilim ve Ütopya, sayı: 21, 1996, s. 38-39.
 138. "Çıjju Kırru Kafe", Bilim ve Ütopya, sayı: 22, 1996, s. 43.
 139. "Türkiye'de Bilim Düşüncesinin Durumu Üzerine Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 19, 1996, s. 3-5.
 140. "Hayattaki Sanat, Sanattaki Hayat", İzlenim, Sayfa 32, 1996, s. 6.
 141. "Kimseden Kimliğe, Kimlikten Kişiliğe", Bilim ve Ütopya, sayı: 23, 1996, s. 38.
 142. "Avucumuzda Kanayan Yara Mıdır Şiir?", Kitap-lık, sayı: 19-20, 1996, s. 21.
 143. "Kent Denen Bilmece", Sanatçı Tanıklığı içinde, Edebiyatçılar Birliği Yayınları, Ankara, 1996, s. 212-232.
 144. "Tatil Yaptıran Düzenin Çığlığı", Bilim ve Ütopya, sayı: 24, 1996, s. 25.
 145. "Kendini Sınamayı Bilmeyene Sınav Yaramaz", Bilim ve Teknik, sayı: 343, 1996, s. 56.
 146. "Hayatımıza Yaraşan Felsefeye Doğru", Felsefe Dünyası, sayı: 20, 1996, s. 2-9.
 147. "Tarihteki İroni", Bilim ve Ütopya, sayı: 25, 1996, s. 26-27.
 148. "Bilim ve Teknolojide Batının Yeniliği", Türkiye Diyanet Vakfı Bülteni, sayı: 39, 1996, s. 29-30.
 149. "Aydınımızın Halleri", Bilim ve Ütopya, sayı: 26, 1996, s. 26-27.
 150. "Nietzche'nin Gönlü", Bilim ve Ütopya, sayı: 27, 1996, s. 30-31.
 151. "Kırlarda Dans Eden Düşüncelere Doğru", Felsefe Dünyası, sayı: 21, 1996, s. 2-28.
 152. "Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye", Bilim ve Ütopya, sayı: 28, 1996, s. 26-27.
 153. "Eğitişim ve Ögütüşüm Olarak Eğitim", Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye'de Eğitim Kitabı, 1996, s. 21-23.
 154. "İnsan Kirlenmesi", Abece, sayı: 122, 1996, s. 13-16.
 155. "Felsefenin Geldiği Noktalardaki Karmaşayı Resimleme Denemesi", Kavram-Karmaşa, sayı: 1, 1996, s. 23-31.
 156. "Hülya Eğitimi", Bilim ve Ütopya, sayı: 29, 1996, s. 18.
 157. "Gerçeği Çarpıtma Ahlakı", Felsefe Dünyası, sayı: 22, 1996, s. 5-7.
 158. "İslam, Postmodernizm ve Akıl", Bilim ve Ütopya, sayı: 30, 1996, s. 28.
 159. "Yurttaşlık Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 31, 1997, s. 40-41.
 160. "Ötekinden Ötedekine: Kendimizi ve Birbirimizi Yaşayışımızdaki Sorunlar Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 32, 1997, s. 34-35.
 161. "Ben Dünyanın En Büyük Yazarı İken", Ütopya, sayı: 1, 1997, s. 94-95.
 162. "Yaşamaya Açılan Felsefe Penceresi", Yüzyılımızda İnsan Felsefesi içinde, Felsefe Kurumu Yayınları, 1997, s. 31-42.
 163. "Berbat Nesnellik, Cıvık Öznellik", Bilim ve Ütopya, sayı: 33, 1997, s. 41.
 164. "Okyanusun Dibindeki Anarşist Farkediş", Apolitika, sayı: 5, 1997, s. 16.
 165. "İç'in Gücü", Bilim ve Ütopya, sayı: 34, 1997, s. 43.
 166. "Nedir İyi Yaşamak?", Bilim ve Ütopya, sayı: 35, 1997, s. 21.
 167. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire I", Son Duvar, sayı: 3, 1997, s. 30-35.
 168. "Olanın Ahlakı", Felsefe Dünyası, sayı: 23, 1997, s. 11-14.
 169. "Bir Arayışın Seyir Defterinden", Bilim ve Ütopya, sayı: 36, 1997, s. 27.
 170. "Bilim ve Teknoloji'de Batının Yeniliği", Değişim Sürecinde İslam içinde, Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 123-126.
 171. "Bir Etik-Estetik Bağlantısına Doğru", Kavram-Karmaşa, sayı: 4, 1997, s. 22-24.
 172. "Şiddet Üstüne Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 24, 1997, s. 8-11.
 173. "Haber Denen Muamma", Bilim ve Ütopya, sayı: 37, 1997, s. 27.
 174. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire: II", Son Duvar, sayı: 4, 1997, s. 27-29.
 175. "İroniden Eğleniye", Bilim ve Ütopya, sayı: 38, 1997, s. 31.
 176. "Kimseden Kimliğe", Cumhuriyet Demokrasi ve Kimlik içinde (Derleyen N. Bilgin), 1997, s. 463-468.
 177. "Düşünen Bir Türkiye miyiz ?", Bilim ve Ütopya, sayı: 40, 1997, s. 66-67.
 178. "Yaşama Tektoniği Üstüne Düşünceler", Doğu-Batı, sayı: 1, 1997, s. 83-89.
 179. "Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bazı Boyutlar", Bilim ve Ütopya, sayı: 41, 1997, s. 56-57.
 180. "Unutulan Garipliğimiz", Bilim ve Ütopya, sayı: 42, 1997, s. 12-13.
 181. "Mantık ve Felsefe Kitapları Işığında Hasan Ali Yücel", Hasan Ali Yücel Günleri içinde, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 14-21.
 182. "Gönlümüzdeki Köşk", Konya Eczacılar Odası Bülteni, sayı: 2, 1997, s. 22.
 183. "Yaşanacak Nitelikte Bir Türkiye İçin", Felsefe Dünyası, sayı: 26, 1997, s. 3-18.
 184. "Ahlak ve Estetik Açısından İslam ve Modernleşme", İslam ve Modernleşme, İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 1997, s. 51-54.
 185. "Sanat, Felsefe, Bilim", Bilim Felsefesi Seminerleri, Marmara Araştırma Merkezi Yayınları, 1997, s. 1-3.
 186. "Cumhuriyet Dönemi Felsefe Eğitimi Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 44, 1998, s. 56-57.
 187. "Polanyi Etiğine Düşürülmüş Birkaç Dipnot", Doğu-Batı, sayı: 2, 1998, s. 169-183.
 188. "Marks'ı Duyanların Kulaklarına", Bilim ve Ütopya, sayı: 45, 1998, s. 20-21.
 189. "Felsefeyle Öğrenmek", Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Organı, sayı: 3, Ankara 1998, s. 3.
 190. "Bilgi Sağlığı", Yeni Türkiye, sayı: 20, 1998, s. 1665-1679.
 191. "Hayatın Felsefenin Bakımına İhtiyacı Var mı?", Bilim ve Ütopya, sayı: 46, 1998, s. 57-59.
 192. "Felsefe Atında Bir Garip Süvari", Bilim ve Ütopya, sayı: 47, 1998, s. 50-51.
 193. "Bilgi Çağının Cehaleti", Bilgi ve Toplum, sayı: 1, 1998, s. 49-54.
 194. "Yobaz Yaratan Dünyayı Anlamaya Doğru", Doğu-Batı, sayı: 3, 1998, s. 33-41.
 195. "Mana Okyanusunda Salınan Sallar Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 48, 1998, s. 40-41.
 196. "Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye", Düşünce Özgürlüğü içinde (Dr. Hayrettin Ökçesiz), 1998, s. 37-46.
 197. "Şk'tan Aşk'a Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 49, 1998, s. 12-16.
 198. "Felsefede Temeller Üstüne: Suvar Köseraif'e Açık Mektup", Felsefe Tartışmaları, sayı: 23, 1998, s. 34-37.
 199. "Kalp Mühürlenmesi", Bilim ve Ütopya, sayı: 50, 1998, s. 56-57.
 200. "Halsiz Kalmış Bir Ahlakın Cehenneminde", Doğu-Batı, sayı: 4, 1998, s. 67-78.
 201. "Düşünen Bir Türkiye miyiz?" Gündem Türkiye, Edebiyatçılar Derneği Yazıları, 1998, s. 75-82.
 202. "Ruh Serpilmesi Olarak Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 51, 1998, s. 44-45.
 203. "İman Tektoniğinde Yaratıcılık Sorunu", Papirüs, sayı: 19, 1998, s. 12-14.
 204. "Hayat, Medya ve Kitap", Kültür Politikaları ve , Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, 1998, s. 134-141.
 205. "Bir 'Bakım' Olarak Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 52, 1998, s. 54-55.
 206. "Bir Narsist Akademisyenin Gözlüğünden", Papirüs, sayı: 20, 1998, s. 20-21.
 207. "Cumhuriyet'in Eğitim Felsefesine Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 53, 1998, s. 52-53.
 208. "Hanemizdeki Sır", Doğu-Batı, sayı: 2, 1998, s. 179-185.
 209. "Yaşanacak Nitelikte Bir Türkiye İçin", Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları içinde, TUBA Yayınları, 1998, s. 19-34.
 210. "Devrimci Cumhuriyet'in Felsefe Eğitimi", Devrimci Cumhuriyet'in Eğitim Politikaları içinde, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1998, s. 67-70.
 211. "Bedenimdeki Giz; Spor Felsefesine Kısa Bir Giriş Denemesi", Bilim ve Ütopya, sayı: 54, 1998, s. 56-58.
 212. "Cumhuriyet'in Eğitim Felsefesini Kurma Yolunda Bir Bütün İnsan: Hasan Ali Yücel", Felsefe Dünyası, sayı: 28, 1998, s. 94-96.
 213. "Kadının Yeri", Türkiye'de İnsan Hakları içinde, (Türk Demokrasi Vakfı Yayınları), Ankara, 1998, s. 146-149.
 214. "Bir Bütün İnsan: Hasan -Âli Yücel",100. Doğum Yıldönümünde Hasan-Âli Yücel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 145-150.
 215. "Yeni Bir Dünya Yeni Bir Cinsellik", Papirüs, sayı: 23, 1999, s. 9-11.
 216. "Çağdaş Felsefedeki Dar Boğaz", Bilim ve Ütopya, sayı: 55, 1999, s. 56-57.
 217. "Kaygı Gülü Açarken", Doğu-Batı, sayı: 6, 1999, s. 73-92.
 218. "Epiktetos'te Oynanan", Bilim ve Ütopya, sayı: 56, 1999, s. 54-57.
 219. "Mühendis, Sen Kimsin?", Makine Magazin, sayı: 34, 1999, s. 70-71.
 220. "Sanal Gerçekliğin Gerçekliği mi, Gerçek Gerçekliğin Sanallığı mı?", Bilim ve Ütopya, sayı: 58, 1999, s. 58-59 Aynı yazı Bilgi ve Toplum, sayı: 2, 1999, s. 17-22.
 221. "Olabileceğini Olmada Ölümün Yeri", Düşünen Siyaset, sayı: 4, 1999, s. 17-23.
 222. "Hali Yarma Olanağı Olarak Karikatür", Karikatür ve Felsefe içinde, Karikatür Vakfı Yayınları, Ankara, 1999, s. 41-42.
 223. "Aşk ve Mühendis", Bilim ve Ütopya, sayı: 59, 1999, s. 52-54.
 224. "Akademisyen mi, Ak- adam- isyan mı?", Doğu-Batı, sayı: 7, 1999, s. 131-140.
 225. "Mutsuzluk Ahlaksızlıktır", Bilim ve Ütopya, sayı: 60, 1999, s. 58-59.
 226. "Kümeler Kuramı Üstüne Bazı Gözlemler", Bilim ve Ütopya, sayı: 62, 1999, s. 58-59. Aynı Yazı, Felsefe Dünyası, sayı: 30, 1999, s.3-8.
 227. "Atilla İlhan'la Türkiye'deki Düşünce Hayatının Bazı Görünüşleri", Tömer Dil Dergisi, sayı: 84, 1999, s. 41-44.
 228. "Jeolojiden Oikosolojiye", Mavi Gezegen, sayı: 1, 1999, s. 38-41.
 229. "Bilimi Yaşamak", Bilim ve Ütopya, sayı: 65, 1999, s. 54-56.
 230. "Konuşma", Masaldan Bunalıma Yeni Dünya Düzeni, Işık Kansu'nun Sorularına Yanıtlar, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1999, s. 11-21.
 231. "Sivil İtaatsizlik", Sivil İtaatsizlik içinde, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, 1999, s. 101-109.
 232. "Söylem Kafesinde Muhabbet Denen Kuş", Doğu-Batı, sayı: 9, 1999, s. 145-165.
 233. "Düşüncenin Türkiye'deki Son Yüzyıl İçin Bazı İpuçları", Bahçe, sayı: 17, Ocak 2000, s. 5-12.
 234. "Muhabbet Depremleri", Bilim ve Ütopya, sayı: 68, şubat 2000, s. 66-68.
 235. "Bin Yıllık Hüzün: İnsanın Düşünme Serüveni üstüne Bir Yorum", Doğu-Batı, sayı: 10, şubat 2000, s. 30-48.
 236. "Yeniyi Yitirdik Hükmü Yoktur", XXI. Mimarlık Kültürü Dergisi, sayı: 1, Nisan 2000, s. 10.
 237. "Balina'nın On Yedi Kapısı", Sessiz Arka Bahçeler Odağında Gülten Akın şiiri, derleyen Ahmet Tüzün, Didem Ayas, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara, 2000, s. 106-118.
 238. "Yeni Bin Yıllın Eşiğinde Bir Duygu Politikası Tartışması", Bilim ve Ütopya, sayı: 70, Nisan 2000, s. 45-47.
 239. "Eşek Aşkı", Bilim ve Ütopya, sayı: 71, Mayıs 2000, s. 81.
 240. "Hasan Ali Yücel'in Gönül Evreninde Gaziler", Doğu-Batı, sayı: 11, Mayıs 2000, s. 165-179. 
 241. "Geleceğe Yönelik Bir Felsefe Anlayışı İçinde: Bilim-Felsefe İlişkisi Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 73, Temmuz 2000, s. 50-52.
 242. "Gen Teknolojosiyle Birlikte Yaşamı Öğrenmek İçin Düşünme Hazırlıkları", Bilim ve Ütopya, sayı: 393, Ağustos 2000, s. 52-55.
 243. "Genlerle Oynanan", Bilim ve Ütopya, sayı: 74, Ağustos 2000, s. 16-18.
 244. "Yemenimde Hakikat", Halkbilim, sayı: 12, 2000, s. 2-12.
 245. "Noosferde Sismik Olaylar", Mavi Gezegen, sayı: 3, 2000, s. 73-77.
 246. "Agana Belea ile Doğum Olan Ölüm Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 75, Eylül 2000, s. 32-34.
 247. "Bir Karşılaşma Olarak Haber", Bilim ve Ütopya, sayı: 77, Kasım 2000, s. 36-39.
 248. "Fabula Tempus", Anytime Konferans Bildirileri Kitabı, Mimarlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000, s. 280-281.
 249. "Benim Delim", Şizofreni ve Sanat, sayı: 1, 2000, s. 29-33.
 250. "Oluşum Eğitimi", Bilim ve Ütopya, sayı: 78, Aralık 2000, s. 37-39.
 251. "Ağrı'nın Müziği Başımızda", Artimento, sayı: 7, 2001, s. 32-38.
 252. "Ne Kalacak Geleceğe Aşktan?", Bilim ve Ütopya, sayı: 79, Ocak 2001, s. 26-27.
 253. "Felsefe Mimarlığı Kondu", XXI, sayı: 6, Ocak-Şubat 2001, s. 91.
 254. "Felsefe Yağmuru", http//:www.okyonus.com.tr
 255. "Boncuğu Anlıyor muyuz?", http//:www.okyonus.com.tr
 256. "Gazali'nin Kalp Ordusu", İslami Araştırmalar, cilt: 13, sayı: 3-4, 2000, s. 511-519.
 257. "Fenomenoloji", İletişim, No. 8, Mart 2001, s. 233-234.
 258. "Teknoloji, Ahlak, Sanat", Bilim ve Ütopya, sayı: 82, Nisan 2001.
 259. "Şiirin Sevincindeki İki Acı Akçakavak Olarak Mehmet Taner'in şiiri", Bahçe, sayı: 24, Nisan 2001, s. 44-47.
 260. "Şaka ve Şiir", Cogito, sayı: 26, Bahar 2001, s. 205-210.
 261. "Düzenin Eli Cep Telefonumun Cebinde", Bilim ve Ütopya, sayı: 83, Mayıs 2001, s. 25-27.
 262. "Bir İronik Ütopya Olarak Kent", Arredomento Mimarlık, sayı: 2000, Mayıs 2001, s. 84-85.
 263. "Ahmet İnam'la Söyleşi", Sokak Yazarları, Ekin Ajans, Ankara, 2001, s. 1-5.
 264. "Ruh-Bedenin Kıyamı", Artimento, sayı: 6, 2001, s. 30-33.
 265. "Teknolojiyle İnsanın Dönüşümü", Bilim ve Ütopya, sayı: 85, Temmuz 2001, s. 66-67.
 266. "Şarkı Yoğun Geceleriyle İstanbul", İstanbul, Nisan 2001, s. 114-117.
 267. "Şiddeti Anlamak Journal", Bilim ve Teknik, sayı: 399, şubat 2001, s. 46-47.
 268. "Tatil Bize Haram", Bilim ve Ütopya, sayı: 86, Ağustos 2001, s. 48-49.
 269. "Acı Tolgalı Yolcu", Cumhuriyet Kitap, sayı: 614, Kasım 2001, s. 16.
 270. "İnsanın Mekanik Kopyası Yapılabilir mi?", Bilim ve Teknik, sayı: 409, Aralık 2001, s. 46.
 271. "Gençliğimde Bir Garip Bahar", Kitap-lık, sayı: 50, Aralık 2001, s. 232-233.
 272. "Şiir ve Kalpazanlık", Simge, sayı: 1, Aralık 2001, s. 3-5.
 273. "Cumhuriyetin Eğitim Felsefesine Doğru", 75.Yılında Cumhuriyet ve Eğitim içinde, Türk Eğitim Derneği Yayınları, 2001, s. 3-12.
 274. "Şiirin Sevincindeki İki Acı Akçakavak Olarak Mehmet Taner'in Şiiri", "Küflü Şimşek" Odasında Mehmet Taner'in Şiiri içinde, Altın Portakal ve Sanat Vakfı Yayınları, Eylül 2001, s. 9-15.
 275. "Yurttaşlık Kavramının Tarihsel Gelişimi", Yurtaşlık ve Eğitim içinde, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Aralık 2001, s. 3-20.
 276. "Çevreyi Bir Çerçeveleme Denemesi", Mavi Gezegen, sayı: 6, 2002, s. 4-6.
 277. "Epistemiyatri Kapısını Açarken", Felsefe Dünyası, sayı: 36, 2002, s. 3-8.
 278. "Khaoslu Anarşizm", Düşünen Siyaset, sayı: 11, 2002, s. 29-37.
 279. "Ağıt Olarak İnsan", Felsefe Dünyası, sayı: 35, 2002, s. 8-11.
 280. "Öğütücü Değil,Eğitici", Kardelen, cilt: 1, sayı: 4, Ocak 2002, s. 7-8.
 281. "Türkiye Özgün Felsefelere Gebe", Bilim ve Ütopya, sayı: 93, Mart 2002, s. 37.
 282. "Bilgi Sağlığı Açısından Üniversite", Özgür Üniversite Forumu, sayı: 17, Mart 2002, s. 61-64.
 283. "Şiirden Doğan, Şiirle Taşınan Bir Etkinlik Olarak Bilim", Cogito, sayı: 31, Mayıs 2002, s. 312-317.
 284. "Tatiliniz Geldi mi?", Abece, sayı: 191, Temmuz 2002, s. 10.
 285. "Temel Felsefi Akımlar İçinde Konumum", Bilim ve Üyopya, sayı: 98, Ağustos 2002, s. 38.
 286. "Belirsizliğin Adı Türkiye", Bülten, sayı: 159, Ağustos 2002, s. 14.
 287. "Şarkılar Ummanında Aşk Batıkları", Hece, sayı: 72, Aralık 2002, s. 59-67.
 288. "Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe", Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Dil Derneği Yayınları, Ankara, 2002, s. 120.
 289. "Şen Bilim Şiirlerinde Şen ve Özgür Olan", Şen Bilim, Say Yayınları, İstanbul, 2002, s. 9-16.
 290. "Bilinç Üzerine Düşünceler", Epistemolojik, Psikolojik ve Biyolojik Açıdan Bilinç (Ed. Lütfü Hanoğlu),Yerküre Yayınları, İstanbul, 2002, s. 11-30.
 291. "Karşılaşma Etiği", Yeni Bir Geleceğe Açılırken İnsan ve Din, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Adana, 2002, s. 115-122.
 292. "Geleceğe Yönelik Bir Felsefe Anlayışı İçinde Bilim-Felsefe İlişkisi Üstüne", Felsefe Eğitimi ve Sorunları (Ed. Petek Aşkar),Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara, 2002, s. 141-150.
 293. "Bilgi Toplumu ve Türkiye", Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular (Ed. Ali Can ve ark.), Türkiye Kütüphaneciler Derneği, Ankara, 2002, s. 204-209.
 294. "Dürtülerin Dansı", Nietzsche:Kavramada Yeni Bir Yol (Ed. Metin Coşar), ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 3-7.
 295. "Çocukca Felsefenin Ardında", Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı:Felsefe Tartışmaları (Ed. Doğan Özlem ve ark.), Everest Yayınları,İstanbul, 2002, s. 254-258.
 296. "Mimarının Felsefeden Devşirebilecekleri Üstüne", Mimarlık ve Felsefe(Ed. Ayşe Şentürer), Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları , İstanbul, 2002, s. 126-131.
 297. "Mimarlık Felsefe İlişkisine Eleştirel Bakışlar", Mimarlık ve Felsefe (Ed. Ayşe Şentürer), Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2002, s. 188-189.
 298. "Felsefe ile Deneme", Türkiye'de Eleştiri ve Deneme, Tömer, Ankara, Mart 2002, s. 165-168.
 299. "Gülmeyi Bilememenin Gülünçlüğü", Gülme'nin Kitabı, YGS Yayınları, İstanbul, Aralık 2002, s. 13-19.
 300. "Bilgi Ahlakı Üzerine Düşünceler", Bilgi Toplumuna Geçiş (Ed. İlhan Tekeli ve ark.), TUBA Yayınları, Ankara, 2002, s. 403-415.
 301. "Uzman Hayatın Neresinde?", Türkiye Mühendislik Haberleri, sayı: 23, 2003, s. 10-11.
 302. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki Felsefenin Serüveni", Us Düşün ve Ötesi, sayı: 8, 2003, s. 9-21.
 303. "Filosofiyatrik Açıdan Epilepsi", Artimento, sayı: 9, 2003, s. 22-24.
 304. "Nasıl Öğretilir Felsefe?", Felsefeci, cilt: 1, sayı: 1, Ocak 2003, s. 6-7.
 305. "Ebediyatını Yitirmiş Edebiyat", Doğu-Batı, sayı: 22, Ocak 2003, s. 21-36.
 306. "Teo Grünberg'in Mantık Çalışmaları", Bilim ve Ütopya, sayı: 103, Ocak 2003, s. 44-45.
 307. "Demlenmiş Bir Sen Acısı", Hece, sayı: 74, Şubat 2003, s. 12-19.
 308. "Hâb-gâhda Yapayalnız", Hece, sayı: 75, Mart 2003, s. 55-61.
 309. "Hayal Avcıları", Bilim ve Ütopya, sayı: 104, Mart 2003, s. 47.
 310. "Türkiye'de Felsefeyi Değerlendirmek", Sanat ve Hayat, sayı: 5, Nisan 2003, s. 43-49.
 311. "Gel Karış Bir Katreye ki Onda Umman Gizlidir", Hece, sayı: 76, Nisan 2003, s. 46-51.
 312. "Khaos Denen Sağlık", Ağaçkakan, sayı: 121, Mayıs 2003, s. 28.
 313. "Edeştiri Yollarında", Hece, sayı: 77-79, Mayıs 2003, s. 372-374.
 314. "Türkiye Ne Zaman Türkü Söyleyecek?", Türkiye ve Dünyada Yarın, sayı: 14, Haziran 2003, s. 7.
 315. "Matematikle Yaşamak", Felsefe Dünyası, sayı: 37, Haziran 2003, s. 3-9.
 316. "İnançlar Özgürlük Çiçekleri Açabilecek mi?", Türkiye ve Dünyada Yarın, sayı: 15-16, Temmuz 2003, s. 32.
 317. "TUSİAD'ın Felsefe Kitabı", Bilim ve Ütopya, sayı: 111, Eylül 2003, s. 81.
 318. "Türkiye'de Yaşam Sahibini Arıyor", Kişisel Gelişim, sayı: 8, Eylül 2003, s. 15.
 319. "İnsan Haddini Bilmeli", NPQ Türkiye, sayı: 4, Aralık 2003, s. 22-26.
 320. "Mevlana'yı Değerlendirmek", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sayı: 46, Aralık 2003, s. 11-12.
 321. "Ruh Sağaltımı Üstüne Düşünceler", Küreselleşme ve Psikiyatri (Ed. Burhanettin Kaya ve Süheyla Ünal), Türk Tabibler Birliği, 2003, s. 198-206.
 322. "Herşeyin Başı Güven", Sosyal Bilimlerde Güven (Ed. Ferda Erdem), Vadi Yayıncılık, 2003, s. 13-26.
 323. "Epistemiatri Kapısını Açarken", Küreselleşme ve Psikiyatri (Ed. Burhannettin Kaya ve Süheyla Önal), Türk Tabibler Birliği, 2003, s. 160-165.
 324. "Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bâzı Boyutlar", Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı: 6. Kitap (Ed. Hayrettin Ökçesiz), Marmara, 2003, s. 133-136.
 325. "İnsan Uçar mı?", İyinin ve Kötünün Ötesinde (Ed. Ahmet İnam), Say Yayınları, Mart 2003, s. 7-9.
 326. "İnsan Şakır mı?", Ahlakın Soykütüğü Üzerine (Ed. Ahmet İnam), Say Yayınları, Mart 2003, s. 7-9.
 327. "Zamanla Yaşamak", Zaman'ın Kitabı (Ed. Levent Sayılı),Yazı-Görüntü-Ses Yayınları, Ekim 2003, s. 31-63.
 328. "Feryâd Dârem Ammâ", Hece, sayı: 90-92, 2004, s. 147-150.
 329. "Neyi Korumalıyız?", sayı: 14, Ocak 2004, s. 7-8.
 330. "Öğrenmeyi Öğrenen", Abece, sayı: 209, Ocak 2004, s. 10.
 331. "Öğrenmeyi Öğrenen", Lise Defteri, sayı:, Şubat 2004, s. 9-11.
 332. "Andelib-î Gûyâ'nın Yolculuğu Olarak Aşk", cilt: 7, sayı: 26, şubat 2004, s. 69-109.
 333. "Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenin Dört Özelliği", Edebiyat ve Eleştiri, sayı: 74, Mart 2004, s. 96-99.
 334. " Felsefeyle Eğitim", Felsefe Yazın, cilt: 1, sayı: 1, Mart 2004, s. 24.
 335. "Karşılaşma Ahlakı", Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2004, s. 26-27.
 336. "Değer Yaşamak", Diyanet, sayı: 162, Haziran 2004, s. 46.
 337. "Hiç Gözüyle Edebiyat", Kül, sayı: 50, Temmuz 2004, s. 7-10.
 338. "Edebiyatküre Romana Durmuş, Radikal Kitap, Ağustos 2004, s. 7.
 339. "Anlam Masalı", Bilinçaltından Notlar, sayı: 7-8, Eylül 2004, s. 1.
 340. "Temel Bilimler Yaşama Ufkunda", Günce, sayı: 34, Aralık 2004, s. 6.
 341. "Duran İnsan", Kahramanlar Kitabı (Ed. C.Mumcu), Okuyan Us Yayınları, 2004, s. 11-13.
 342. "Eleştirmen:Yapıt Yaşayan, Anlam İşleyen", Bursa Burcunda Edebiyat (Ed. Nahit Kayabaşı), Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Bursa Kitaplığı, 2004, s. 164-169.
 343. "Edebiyat Gönülkürede", Edebiyat Sosyolojisi (Ed. Köksal Alver), Hece Yayınları, 2004, s. 23-32.
 344. "Bilim, Sanat, Felsefe Dili Olarak Türkçe", Dil ve Dilimiz Türkçe (Ed. Hüseyin Atabaş), Tömer Yayınları, 2004, s. 104-107.
 345. "Biçimsel Varlık Alanlarının Yaşantısı Üstüne", Mantık, Matematik, Felsefe (Ed. Şafak Ural ve ark.), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 61-68.
 346. "Kardeşim", Doğan Özlem Armağan Kitabı (Ed. A. K. Çüçen, H. N. Erkızan ve G. Ateşoğlu), İnkılap Kitapevi, 2004, s. 69-70.
 347. "Teknoloji ve Bilim Arasındaki İlişkinin İnsan Yaşamındaki Yeri", Teknoloji (Ed. Mahmut Kiper), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2004, s. 16-33.
 348. "Bilimin Şenliği İçin Şen Bilim", Şen Bilim, Say Yayınları, 2004, s. 7-8.
 349. "Felsefece Eğitişim", Öğrenmeyi Öğrenme (Ed. N. Sandıkçı, P. Can), Türkiye Zekâ Vakfı Yayınları, 2004, s. 131-135.
 350. "Göçebe Denizin Üstünde, Güneşte Ayıklanmış: Melih Cevdet Anday Şiiri (Ed. Orhan Kahyaoğlu), Ne Kitaplar, 2004.
 351. "Fuzuli Paradoksu", Felsefeye Giriş (Ed. Sülayman Hayri Bolay), Akçağ Yayınları, 2004, s. 57-58.
 352. "Nasıl Bir Bilim Karşıtıyım, Felsefeye Giriş (Ed. Süleyman Hayri Bolay), Akçağ Yayınları, 2004, s. 114-115.
 353. "1973", Türkiyenin Çıplak Tarihi (Ed. Cem Mumcu), Okuyan Us, 2004, s. 170-175.
 354. "Mühendislik mi Mühendisleti mi?", Bir Nokta Sekiz, sayı: 2, 2005, s. 4-5.
 355. "Bilgi ile Olmak", Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2005, cilt: 1, sayı: 1, s. 51-52.
 356. "Türküden Felsefeye", Araştırma, sayı: 17, 2005, s. 25-28.
 357. "Aziz Nesin Olmak", Damar, sayı: 165, 2005, s. 20.
 358. "Ötekinden Ötedekine:Levinas'tan Levünnass'a", Tezkire, sayı: 38-39, 2005, s. 48-55.
 359. "Maskelenen Maske", Diyanet, sayı: 174, 2005, s. 5-7.
 360. "Anlam Sağlığı Açısından Hukuk", HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı: 11, 2005, s. 35-38.
 361. "Şiir Eleştirisi Üstüne Soruşturma", Mor Taka, sayı: 12, 2005, s. 19-20.
 362. "Değerlerin Değmesi", Felsefe Dünyası, sayı: 41, 2005, s. 178-184.
 363. "Yüzü ve Kıçıyla Çağımızın İnsanı", Patika, sayı: 50, 2005, s. 12-13.
 364. "Bedeni, Ruhu, Maneviyatıyla İnsan", Mostar, sayı: 8, 2005, s. 21-24.
 365. "Felsefeyle Titreşen Şiir", Le Poéte Travaille, sayı: 11-13, 2005, s. 41.
 366. "Anlam Sağlığımız", Mostar, 2005, s. 16-17.
 367. "Önce Akıl ve Sanat", Ankara, sayı: 14, Ocak 2005, s. 31-32.
 368. "Ahmet Oktay'ın "Madenci Lambası" Üstüne Bir Yorum", Sonsuzluk ve Bir Gün, cilt: 1, sayı: 1, Mart 2005, s. 33-36.
 369. "Yazarlık Okutulur mu?", Hece, sayı: 99, Mart 2005, s. 51-52.
 370. " Felsefeyle Yaşayan Şiir", Kuşadasında Öyküye ve Şiire Yolculuk (Ed. Mehmet Aydın), BS Yapım, 2005, s. 13-14.
 371. "Tarih Geleceğe Yazılır", Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay'a Armağan Kitabı (Ed. Recep Kılıç ve ark.), Gazi Kitapevi, 2005, s. 199-204.
 372. "Edebiyata Bakışta Bilimin ve Yorumun Yeri", Edebiyat İlmi ve Problemleri (Ed. Fatih Akbaba), Gazi Sosyal Bilimler Araştırma ve Geliştirme Yayınları, 2005, s. 43-50.
 373. "Bilimi Bilmek, İnsanı Bilmek", Tıpta Araştırma TipleriEtik Kurallar, Eser Oluşturma İlkeleri (Ed. N. Sarıfakioğlu), Baskı Matbaacılık, 2005, s. 33-40.
 374. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefenin Serüveni", V.Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2005, s. 53-72.
 375. "Bilimin Şenliği İçin Şen Bilim", Şen Bilim, Say Yayınları, 2005, s. 7-8.
 376. "Eğitimde Yeni Olan", Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Ed. İrfan Erdoğan), Özel Okullar Derneği Yayınları, 2005, s. 73-76.
 377. "Haydi Çocuklar Türkülemeye", Notaları ve Öyküleriyle Unutulmayan Halk Türküleri, Simge Yayınları, 2005, s. 3.
 378. "Mühendislik Etiği", III. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2005, s. 115-118.
 379. "Düzen Metafiği Açısından Khaos ve Kargaşa", Kaos (Ed. Şafak Ural ve ark.), Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 365-371.
 380. "Ne Oluyor Bize?", !8.30 Söyleşileri, Um:ag, 2005, s. 37-64.
 381. "İç Ahlak", Siyasette ve Yönetimde Ahlak, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 3-8.
 382. "Ahmet Oktay'ın 'Madenci Lambası' ", "Hayalete Övgü" Odağında Ahmet Oktay'ın Şiiri (Ed. Ahmet Tüzün), Alkım Yayınevi, Ocak 2005, s. 41-50.
 383. "Attila Jozsef'in 'Şiir Sanatı' Şiiri", Evrenle Ölç Kendini (Ed. S. C. Aysevener, O. Tüleylioğlu), Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Nisan 2005, s. 71-78.
 384. "Hayl Üzerinde Hayâl: Şiirle Yolculuk", Hayal, sayı: 17, 2006.
 385. "Felsefe Göze Almaktır", Felsefe Yazın, Ocak 2006, s. 11-17.
 386. "Hiç Karşılaşmadan Yaşıyoruz", Mostar, sayı: 11, Ocak 2006, s. 16-18.
 387. "Mandığ Kahvesinde", Monstar, sayı: 12, Şubat 2006, s. 13-15.
 388. "Deneyen Deneme", Kitaplık, sayı: 91, Şubat 2006, s. 78-79.
 389. "Anlam Diriliği ve Yaşam", Mostar, sayı: 13, Mart 2006, s. 16-17.
 390. "Sır Erbâbı", Mostar, sayı: 14, Nisan 2006, s. 16-17.
 391. "Kendimiz Olmayanda Kendimizi Görmek", Mostar, sayı: 15, Mayıs 2006, s. 18-19.
 392. "Hayal Denen Gerçek, Gerçek Denen Hayal", Mostar, sayı: 16, Haziran 2006.
 393. "Özöbeğin Tümleyeni Küme midir, Özöbek midir?", Felsefe Dünyası, sayı: 43, Haziran 2006, s. 1-4.
 394. "Özgür mü Yaşam?", Mostar, sayı: 17, Temmuz 2006, s. 14-15.
 395. "Muhalefet Denen Muhabbet", Mostar, sayı: 18, Ağustos 2006, s 16-17.
 396. "Ahlak ve İçtenlik", Mostar, sayı: 19, Eylül 2006, s. 16-17.
 397. "Türkçenin Büyüsünü Kaldırmak", Simge, sayı: 25, Eylül 2006, s. 4-5.
 398. "Merhaba Şiir, Merhaba Metafizik", Hece, sayı: 117, Eylül 2006, s. 98-102.
 399. "Dinler, Maneviyat, İslâm", Mostar, sayı: 20, Ekim 2006, s. 20-22.
 400. "Felsefede Yürüyüşler Üstüne", Mostar, sayı: 20, Kasım 2006, s. 14-15.
 401. "Kaos Kavramı Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 149, Kasım 2006, s. 4-5.
 402. "Mekân Açan Bir Çiçekmiş Anadolu, Tasarım Merkezi Dergisi, sayı: 1, Aralık 2006, s. 132-133.
 403. "Aydın Üstüne", Mostar, sayı: 21, Aralık 2006, s. 14-15.
 404. "Bir Yalnıza Mektup", Türk ve Dünya Edebiyatında Yalnızlık Şiirleri içinde, Simge Yayınları (Ed. Cansever Eyüpoğlu), 2006, s. 5-9.
 405. "Biçimsel Varlık Alanlarının Yaşantısı Üstüne", Uluğ Nutku'ya Armağan içinde (Ed. Mehmet Elgin), İnkilap Yayınevi, 2006, s. 225-230.
 406. "Edebiyat Gönül Kürede", Edebiyat Sosyolojisi içinde (Ed. Kutsal Alver), Hece Yayınları, 2006, s. 21-29.
 407. "İnsan ve Mekanı", Mimarlar Derneği Dönem Etkinlikleri içinde (Ed. Oya İnci Ertekin), Mimarlar Derneği Yayınları, 2006, s. 378-407.
 408. "Bilgiyle Özgürlük", Vehbi Hacıkadiroğlu Çalıştayı içinde (Ed. Aydan Turanlı), İTÜ Yayınları, 2006, s. 31-35.
 409. "İç Ahlak", Küreselleşme, Ahlak ve Değerler içinde (Ed. Yurdagül Mehmedoğlu ve Ali Ulvi Mehmedoğlu), Litera Yayıncılık, Mart 2006, s. 195-202.
 410. "Güven Çocuğa Bir Edeştiri", Güven Turan Şiiri ve Cendere içinde (Ed.Ahmet Tüzün), Digraf Yayıncılık, Mart 2006, s. 13-28.
 411. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki Felsefenin Serüveni", Felsefe, Eğitim, Sanat içinde (Ed. Sabri Büyükdüvenci ve Vefa Taşdelen), Hece Yayınları, Eylül 2006, s. 79-93.
 412. "Nietzsche'nin Akademisyen Anlayışı Üstüne", Nietzsche içinde (Ed. Kenan Sarıalioğlu ve Murat Batmankaya), Say Yayınları, Aralık 2006, s. 3-11.
 413. "Bileşenleriyle Anlam Dünyası", Mostar, sayı: 23, Şubat 2007, s. 22-23.
 414. "Sonsuza Yolculuk", Mostar, sayı: 26, Nisan 2007, s. 14-16.
 415. "Aydına Sorular", Persona, sayı: 2, Nisan 2007, s. 3.
 416. "Bir Muhabbet Olarak Eğitişim", Mostar, sayı: 27, Mayıs 2007, s. 18-19.
 417. "Özgür Düşünmenin Unutulan Anlamları", Lacivert , sayı: 15, Mayıs 2007, s. 32-34.
 418. "Can Ahlakı", Mostar, sayı: 28, Haziran 2007, s. 22-25.
 419. "Devâ Çıkmazı", Mostar, sayı: 29, Temmuz 2007, s. 21-23.
 420. "Felsefede Deneme Yazmak", Mostar, sayı: 30, Aguğstos 2007, s.18-21.
 421. "Düşman Olarak Aydın", Simge, Eylül 2007, s. 4-5.
 422. "Şiirin Zekasında Zekanın Şiiri", Hayal, sayı: 23, Ekim 2007, s. 25-26.
 423. "Sırça Gönül", Mostar, sayı: 32, Ekim 2007, s. 20-23.
 424. "Neyimizi Korumalıyız ?", Felsefe Yazın, s. 11, Kasım 2007, s. 56.
 425. "Bir Ağıt Olarak İnsan", Mostar, sayı: 33, Kasım 2007, s. 24-27.
 426. "Eğitişim mi Öğütüşüm mü ?", Mostar, sayı: 34, Aralık 2007, s. 24-25.
 427. "Türkiyede Anlam Sağlığı Açısından Değerlerimiz",  Değerler ve Eğitimi içinde (Ed. R. Kaymakcan,  ve ark.), Dem Yayınları, 2007, s. 111-118.
 428. "Coğrafya Kavramı Odağında Felsefe ve Edebiyat", Felsefe Bilim ve Sanat İlişkileri içinde, İzdüşüm Yayınları, 2007, s. 71-85.
 429. "Bir Izdırabın Anatomisinde Yücel Kayıran Şiiri" , Yücel Kayıran Şiiri ve Beni Hiç Göremezsin içinde (Ed. Ahmet Tüzün), Digraf Yayıncılık, Şubat 2007, s. 21-32.
 430. "İnsanın Böyle Bir Dünyada Mesleğiyle Ahlaklı Olması", Küreselleşme, Etik Kodlar ve Örgütler  içinde, Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları, Mayos 2007, s. 7-8.
 431. "Estetik Yaşam Üstüne", Türkiye'de Estetik içinde (Ed. J. N. Erzen ve P. Yoncacı), Haziran 2007, s. 45-51.
 432. "Şiire Tuttum Kendimi ", Hayal, sayı: 24, 2008, s. 25.
 433. "Şiir Korkuluğu Olarak Manzume", Hayal, sayı: 25, 2008, s. 18-19.
 434. "Yaşanan Düşünme Bahçesi", Mostar, sayı: 36, Ocak 2008, s. 22-23.
 435. "Bir Şair Öfkesi", Akdeniz Edebiyat, sayı: 3, Ocak 2008, s. 3-4.
 436. "Bağnazlığa Bir Bakış", Cogito, sayı: 53, Ocak 2008, s. 135-145.
 437. "Zamandan Zaman Bulmak", Mostar, sayı: 35, Ocak 2008, s. 20-23.
 438. "Bir Şifa Olarak Bilgi", Guru, sayı: 1, Mart 2008, s. 4-5.
 439. "Mekânın Halleri", Mimarlık, sayı: 340, Mart 2008, s. 38-40.
 440. "Hiç İçinden Yolculuk", Mostar, sayı: 37, Mart 2008, s. 20-22.
 441. "Aklımız Duygularımızın Neresinde?", Süveyda, sayı: 4, Mart 2008, s. 19-21.
 442. "Hayatımıza Yaraşan Felsefeye Doğru", Mostar, sayı: 38, Nisan 2008, s. 20-22.
 443. "Şiiri Çözenlere", Akdeniz Edebiyat, sayı: 4,Nisan 2008, s. 3.
 444. "Hüzün Yokuşun Başından Görünen Gökyüzü", Mostar, sayı: 39, Mayıs 2008, s. 18-21.
 445. "Anlayamayanlarım", Süveyda, sayı: 5, Haziran 2008, s. 7.
 446. "Mekânın Halleri", Mostar, sayı: 40, Haziran 2008, s. 14-17.
 447. "Yunus'un Bir Beyitinden Karşılaşmaya Bakış", Felsefe Dünyası, sayı:47, Haziran 2008, s. 6-16.
 448. "Söz Yaşam, Edebiyat Deneniyor", Akdeniz Edebiyat, sayı: 5, Haziran 2008, s.3-4.
 449. "Dinin Anlamı Üzerine", Mostar, sayı: 41, Temmuz 2008, s. 16-19.
 450. "Edebiyat Meydanında Birkaç Yiğit", Hayal, sayı: 26, Temmuz 2008, s. 18-19.
 451. "Felsefe Ahlakı Üstüne", Mostar, sayı: 42, Ağustos 2008, s. 18-22.
 452. "Gönül Yolculuğu Sorunları", Mostar, sayı: 43, Eylül 2008, s. 18-21.
 453. "Kalp Mühürlenmesi", Mostar, sayı: 44, Ekim 2008, s. 28-30.
 454. "Felsefe ve Şiir Kumaşlarının On Dört Nakış Alanı", Hayal, sayı: 27, Ekim 2008, s. 31-34.
 455. "Marx'ı Duyanların Kulaklarına", sayı: 13, Ekim 2008, s. 54-55.
 456. "Gönül Sahibi Olmanın Zorlukları", Mostar, sayı: 45, 2008, s. 14-16.
 457. "Yalnızlığın Gök Çekimi", Mostar, sayı: 46, Aralık 2008, s. 20-23.
 458. "Gönül Kaygıları", Başka, sayı: 1, Aralık 2008, s. 162-171.
 459. "Deli Gönül Türkülerde", Hasan Ünal Nalbantoğlu'na Armağan içinde (Ed. A. A. Avar ve D. Sezer), İletişim Yayınları, 2008, s. 507-528.
 460. "Hayata Türkü Olup Duran", Türkü içinde (Ed. İlhan Başgöz), Pan Yayıncılık, 2008, s. 183-185.
 461. "Felsefe ve Bilim Işığında Yönetim", Stratejik Yönetim ve Liderlik Kitabı içinde (Ed. Taner Altunok), Kara Harp Okulu Savunma Biimleri Enstitüsü Yayınları, 2008, s. 39-41.
 462. "Anadolu'nun Çelik Yürekli Çocuğu:Cemal Yıldırım", Bir Us ve Bilim Savaşçısı içinde (K. Arapgiroğlu ve ark.), İmge Yayınevi, Haziran 2008, s. 153-156.
 463. "Acı Çeken İnsan Ahlakı", Başka, sayı: 28, 2009, s. 160-171.
 464. "Berbat Nesnellik Cıvık Öznellik", Mostar, sayı: 52, 2009, s. 52-55.
 465. "Anlam Sağlığımız Sağlığımızın Neresinde?", Mostar, sayı: 47, Ocak 2009, s. 20-22.
 466. "Dağlarca: Karanlığın ve Dünyanın Ucundaki Şiir", Hayal, sayı: 28, Ocak 2009, s. 76-80.
 467. "Ne Kalacak Geleceğe Aşktan?", Mostar, sayı: 51, Ocak 2009, s. 49-51.
 468. "Kendimize Doğru Bir Yolculuk Olarak Özgelik", Doğu Batı, sayı: 48, Ocak 2009, s. 111-124.
 469. "Ustam Feyerabend'la Roma Hava Alanında Hayali Bir Konuşma", Mostar, sayı: 49, Mart 2009, s. 21-24.
 470. "Kentlerle Gönlümün Derdi", Mostar, sayı: 50, Nisan 2009, s. 23-25.
 471. "İki Kapı Arasında Öfke Avlusu", Başka, sayı: 3, Mayıs 2009, s. 44-52.
 472. "Kim Yazar Şiiri", Hayal, sayı: 30, Temmuz 2009, s. 26-28.
 473. "Aşk Ahlakı", Hece, sayı: 153, Temmuz 2009, s. 72-74.
 474. "Gönül Felsefesi", Kalkınma, sayı: 53, Temmuz 2009, s. 72-76.
 475. "Hayat Kalitesi Ölçülebilir mi?", Mostar, sayı: 53, Temmuz 2009, s. 56-57.
 476. "Şiirle Dini Bekleyen", hayal, sayı:31, Ekim 2009, s. 15-17.
 477. "Cumhuriyetin Eğitim Felsefesine Doğru", Enstitü, sayı: 1, Ekim 2009, s. 28-33.
 478. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire: Bir Kısa Heidegger Yolculuğu", Felsefe Yazın, sayı: 15, kasım 2009, s. 32-39.
 479. "Felsefe ile Deneme", Frankofoni adlı kitapta, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 185-190.
 480. "Ahlak Felsefesi Siyaset İçin Ne Anlatıyor?", Siyaset ve Etik içinde (Ed. Ayşe Yıldız Topuz), Türk Kadınları Kültür Derneği, 2009, s. 85-92.
 481. "Bilgi Ahlakı Üstüne Düşünceler", Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem içinde (Ed. Osman Konuk ve Ahmet Kemal Bayram), Adres Yayınları, 009, s. 11-26.
 482. "Üçten Sonra ∏, dokuzdan sonra Tolga Gelir", Elem Dağında İbadet içinde (Ed. A. Tolga Suyolcuoğlu), Yeniden Yayıncılık, Ocak 2009, s. 3-7.
 483. "Olağan Hayatın Olağanüstülüğünü Keşfetmeye Hazır mıyız?", Düşünceler Sözleşince içinde (Ed. Osman Turan), Kelime Yayınları, Mart 2009, s. 30-33.
 484. "Sunuş", İçinizdeki Eşeğe Çüş Deyin (Mehmet Akbulut) içinde, Akis Kitap, Ekim 2009, s. 11-13.
 485. "Tutkunun Tutturdukları", Başka, sayı: 4, 2010, s. 88-103.
 486. "Dip Yalnızlık Üzerine", Psikeart, sayı: 11, 2010, s. 76-81.
 487. "Tarih Geleceğe Yazılır", Bibliotech, sayı: 10, Ocak 2010, s. 28-31.
 488. "Şiir Biten Toprak, Toprak Biten Şiir", Hayal, sayı: 32, Ocak 2010, s. 19-21.
 489. "Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler", Enstitü, sayı: 3, Ocak 2010, 28-31.
 490. "Şiirin Vicdanı, Vicdanın Şiiri", Hayal, Nisan 2010, s. 16.
 491. "Eros'un İki Kanadında Dört Şiir", Psikeart, sayı: 9, Mayıs 2010, s. 146-155.
 492. "Anadolu'ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları", Hece, sayı: 162-164, Haziran 2010, s. 13-141.
 493. "Tutkunun Tutturdukları”, Başka, sayı: 4, 2010, s. 88-103.
 494. "Dip Yalnızlık Üzerine", psikeart, sayı: 11, 2010, s. 76-81.
 495. "Tarih Geleceğe Yazılır", Bibliotech, sayı:10, Ocak 2010, s. 28-31.
 496. "Şiir Biten Toprak, Toprak Biten Şiir", Hayal, sayı: 32, Ocak 2010, s. 19-21.
 497. "Eğitimin Sorgulanması İçin Öneriler", Enstitü, sayı: 3, Ocak 2010, s. 28-31.
 498. "Şiirin Vicdanı, Vicdanın Şiiri", Hayal, Nisan 2010, s. 16.
 499. "Eros'un İki Kanadında Dört Şiir", Psikeart, sayı: 9, Mayıs 2010, s. 146-155.
 500. "Felsefeyle Titreşen Şiir", İz'im, sayı: 2, Mayıs 2010, s. 3.
 501. "Anadolu'ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları", Hece, sayı: 162-164, Haziran 2010, s. 130-141.
 502. "Bir Başınadır Şiir Bir Başına ve Yolda", İz'im, sayı: 3, Temmuz 2010, s. 3-4.
 503. "Deli Şair Şiir Okuyla Ötede", Hayal, sayı: 34, Temmuz 2010, s. 16-18.
 504. "Gülmeyi Bilmemenin Gülünçlüğü", Psikeart, sayı: 10, Ağustos 2010, s. 68-71.
 505. "Nasıl Bir Delidir Vedeli", Başka, sayı: 5, Eylül 2010, s. 67-78.
 506. "Bir Yolcudur Dost", Mavi Güvercin, sayı: 2, Eylül 2010, s. 17-19.
 507. "Hüzün: Yokuşun Başında Seselenen Gökyüzü", Mavi Güvercin, sayı: 3, Kasım 2010, s. 12-15.
 508. "Yanılsama Üzerine İmâlar", psikeart, sayı: 12, Kasım 2010, s. 80-85.
 509. "Durdurup Teknolojiyi İnebilir miyiz?", Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri içinde (Ed. Oya Adalı), Toroslu Kitaplığı, 2010, s. 157-158.
 510. "Düzen Metafiziği Açısından Khaos ve Kargaşa", Metinlerle Felsefeye Giriş içinde (Ed. Mustafa Günay), Karakon Yayınları, 2010, s. 247-255.
 511. "Epistemiyatri Kapısını Açarken", Bilgi Felsefesi içinde (Ed. B. Çatuksöken, A. Tuncel), Heyamola Yayınları, 2010, s. 51-60.
 512. "Sınav Gemisinde Umuda Doğru", Mavi Güvercin, sayı: 4, 2011, s. 13-15.
 513. "Avcı Erkek", Psikeart, sayı: 18, 2011, s. 23-25.
 514. "Canın Kendisi", Başka, sayı: 7, 2011, s. 20-27.
 515. "Bahçemizde İki Hoca: Biri Sokrates, Biri Yunus", Eğitime Bakış, sayı: 19, Ocak 2011, s. 22-25.
 516. "Bir Depresyon Modeli Denemesi: Çökkünlükten Çıkkınlığa", Psikeart, sayı: 13, 2011, s. 88-93.
 517. "Sohrâb Sepehri'den Hayatı Karşılama Üzerine", Sincan İstasyonu, Ocak 2011, s. 3-5.
 518. "Sorularla Denemeyi Soruşturmak", Aşkın e Hali, sayı: 21, Ocak 2011, s. 8-9.
 519. "Şiirle Dini Bekleyen", Aşkın e Hali, sayı: 21, Ocak 2011, s. 11-13.
 520. " Oyunun Çağrısı", Psikeart, sayı:14, Mart 2011, s. 68-71.
 521. "Ardımda Şiirin Işığı", Mühür, sayı: 34, Mart 2011, s. 40-43.
 522. "Gönül Evi Konukları", Diyanet, sayı:243, Mart 2011, s. 8-9.
 523. "Bilince Can Katmak", Başka, sayı: 6, Mart 2011, s. 32-36.
 524. "Felsefe Şiirin Doğurduğu", Hayal, sayı: 37, Nisan 2011, s. 12-14.
 525. "Can Postacısının Gülümseyen Yüzü", Psikeart, sayı:15, Mayıs 2011, s. 62-65.
 526. "İnsanın İnsan Olma Yolculuğunda Kadın Yoldaşlığı", Hayal, sayı: 38, Mayıs 2011, s. 15-17.
 527. "Sevgiliyi Paylaşmak", Psikeart, Haziran 2011, s. 54-55.
 528. "Ruhumuzun Yüzü", Psikeart, sayı:17, Eylül 2011, s. 66-67.
 529. "Arkadaş Zekai Özger'in Bendeki Fotoğrafında", Temren, Eylül 2011, s. 7.
 530. "Attila Jozsef'in 'Şiir Sanatı" Şiiri' ", Yalan Söylemez Çünkü Şairler içinde (Ed. S. C. Yağcı ve ark.), Nota Bene Yayınları, 2011, s. 93-102.
 531. "Teni ve Canıyla Türkiye'nin Uçururumunda Bir Şair", T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları içinde (Ed. Doğan Hızlan), 2011, s. 22-40.
 532. "Gelecekte Bir Felsefeci", Prof. Dr. Yahya Akyüz'e Armağan içinde (Ed. C. Öztürk ve ark.), Pegem Akademi Yayınevi, 2011, s. 789-791.
 533. "Olağan Hayatın Olağanüstülüğünü Keşfetmeye Hazır mıyız?", Altın Denemeler içinde (Ed. Ali Selçuk), Altın Anahtar Yayınları, 2011, s. 76-78.
 534. "Emirhan'da Bir Kuyu", Emirhan Oğuz Şiiri ve Myndos Geçişi içinde (Ed. M. Koç ve H. C. Kerse), Antalya Kültür Sanat Vakfı Yayınları, 2011, s. 97-101.
 535. "Ölüm Benim Annem Oluyor", Yaşayan Felsefe içinde (Ed. Ömer Bozkurt), Otto Yayıncılık, 2011, s. 13-17.
 536. "Cumhuriyetin Eğitim Felsefesini Kurma Yolunda Bir Bütün İnsan Hasan Âli Yücel", Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan âli Yücelden Günümüze Eğitim Bilim Kültür Politikaları içinde (Ed. Kemal Kocabaş), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 730-732.
 537. "Yunus'un Bir Beyitinden Karşılaşmaya Bakış", Felsefe Açısından Kültür, Sanat, Dil içinde (Ed. Ömer Naci Soykan), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 44-54.
 538. "Bilginin Renkleri", Felsefe Açısından Kültür, Sanat, Dil içinde (Ed. Ömer Naci Soykan), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 159-165.
 539. "Sınav: O Büyük Öğretmen", Eğitimden Felsefeye içinde (Ed. V. Taşdelen ve ark.), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2011, s. 235-241.
 540. "Mevlanada Varlık-Bilgi-Değer ve Aşk Bağı Üstüne Bir Deneme", 3. Eğitimde Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, Aralık 2011, s. 159.
 541. "Bir Gönül Sosyolojisi Nasıl Mümkündür?", Birey ve Toplum, sayı: 2, 2012, s. 5-42.
 542. "Dol Bedros Reis Dol", Aşkın (e) Hali, sayı: 28, 2012, s. 31.
 543. "Can Dirliği ve Koşulları", Bu Ülke, sayı: 1, Ocak 2012, s. 11.
 544. "Yokluğa Yürümeli,Şiire Sevgiliye", Hayal, sayı: 40, Ocak 2012, s. 15-17.
 545. "Şu Günlerdeki Şiirimiz Üstüne Düşülen Bir İki Dip Not", Papirüs, sayı: 8, Ocak 2012, s. 39-42.
 546. "Dışımızdan İçimize Korku", Psikeart, sayı: 19, Ocak 2012, s. 64-67.
 547. "Antalya:Şiirin Sorduğu", Mavi Akdeniz, sayı: 1, Nisan 2012, s. 33-34.
 548. "Rüyadaşım, Rüyalaşalım mı Seninle?", Psikeart, sayı: 21, Mayıs 2012, s. 48-49.
 549. "Nice Ölümlere!", Bugünden, sayı: 7, Temmuz 2012, s. 15-18.
 550. "Şiir Sızısından Şiir Haline", Sincan İstasyonu, sayı: 61, Eylül 2012, s. 12.
 551. "Kırık Hayallerimle Beslediğim Gerçek", Psikeart, sayı: 23, Eylül 2012, s. 50-51.
 552. ""Entel"in Öküz Enerjisi", Psikeart, sayı: 24, Kasım 2012, s. 70-71.
 553. "Şiir Sızısı", Sincan İstasyonu, sayı: 62, Kasım 2012, s. 7-8.
 554. "Deneyen Deneme", Bugünden, sayı: 9, Kasım 2012, s. 10-13.
 555. "Ya Zerdüşt O Ne Buyurdu", Göster Yüzünü Ey Aşk içinde (Ed. M. Şeniz Erten), Butik Yayıncılık, 2012, s. 407-421.
 556. "Ahmet Telli'nin Ahker'inden Şiirin Ateşine", Nida Odağında Ahmet Telli Şiiri içinde (Ed M. Koç, H. C. Kerse, A. Susam), Everest Yayınları, 2012, s. 127-134.
 557. "Ülkemizde Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Yaşama Dünyasından Beslenmesi Üstüne", Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği içinde (Ed. Şafak Ural ve ark.), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2012, s. 1-19.
 558. "Bilimi Yaşamak", Şafak Ural'a Armağan içinde (Ed. Yücel Yüksel), Alfa Yayınları, 2012, s. 29-35.
 559. "İletişim ", CHP Parti Okulu Toplantıları içinde (Ed. Perihan Sarı), CHP Yayınları, 2011, s. 43-61.
 560. “Teknolojinin Neresindeyiz?”, Düşünce Yazıları içinde (Ed. H. Cahit Kerse, Zeyyat Şahin), Simge Yayınları, 2013, s. 240-243.
 561. “Hüznüm Umudumsun Sen”, Düşünce Yazıları içinde (Ed. :H. Cahit Kerse, Zeyyat Şahin), Simge Yayınları, 2013, s. 152.
 562. “Bedenim”, K içinde (Ed. Ozan Önen), Bencekitap Yayınları, 2013, s. 2013.
 563. “Türkiye'de Demokrasinin Gezi'yle Sınavı”, Güneşin Evlatları içinde (Ed. Ali Ekber Ertürk), Tan Yeri Kitap, 2013, s. 120-124.
 564. “Felsefe ile Deneme”, Bir Arada Das Zwischen In-Between içinde (Ed. Sinem Yazıcıoğlu), İş Bankası Yayınları, 2013, s. 647-653.
 565. “Epiktêtos'ta Oynanan”, Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi Necati Öner'e Armağan içinde (Ed. Burhaneddin Yediyıldız), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2013, s. 477-486.
 566. “Hakikat Olanaklı mı, Gerekli mi?”, Hakikatin Yüzleri içinde (Ed. Çetin Balanuye Banu Tümkaya), Kasım 2013.
 567. “Kimlik Kavramı Üstüne Bazı Açıklamalar”, Kimlik Uygarlık Ahlak Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (Ed. Buğra Sucu), TOVAK Vakfı Yayınları, Nisan 2013, s. 59-63.
 568. “Bilge Karasu'da Büyümek”, Teorik Bakış, sayı: 1, 2013, s. 150-152.
 569. “Canımızdaki Vicdan”, Psikeart, sayı: 25, Ocak 2013, s. 75-77.
 570. “Ötedeki Ötekine Bağlanmak”, Psikeart, sayı: 26, Mart 2013, s. 48-53.
 571. “Atmalıdır Tepemiz”, Bugünden, sayı: 12, Mayıs 2013, s. 20-22.
 572. “Neleri Ertelediğini Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim”, Psikeart, sayı: 27, Mayıs 2013, s. 37-39.
 573. “İki Mektuptan Aşk”, Psikeart, sayı: 28, Haziran 2013, s. 44-45.
 574. “Mendilimde Hakikat”, BASAD, sayı: 6, Haziran 2013, s. 26-28.
 575. “Deli Şair Şiir Okuyla Ötede”, Şiir Saati, sayı: 21, Temmuz 2013, s. 8-9.
 576. “Uzlaşalım da Uzmuyuz Biz Acaba?”, Psikeart, sayı: 29, Eylül 2013, s. 72-77.
 577. “Ân Hanı”, BASAD, sayı: 7, Eylül 2013, s. 25-26.
 578. “Eliflenmiş, Güllenmiş Aşk Türkülerde”, Bugünden, sayı: 15, Kasım 2013, s. 35-38.
 579. “Cumhuriyetin Gönlünü Yapmaya Doğru”, BASAD, sayı: 8, Kasım 2013, s. 38-39.
 580. “Merakı Merak Eden Merak Bakımı”, Psikeart, sayı: 30, Kasım 2013, s. 66-69.
 581. “Sezai Karakoç Üstüne Bir Metin”, Türk Dili, sayı: 744, Aralık 2013, s. 9-11.
 582. “Bağnazlığı Anlamaya Doğru”, Felsefe Dünyası, sayı: 58, Aralık 2013, s. 3-13.
 583. “Kaygı Bilim Üstadı Vural Kaygılı'ya Mektup”, Psikeart, sayı: 31, Ocak 2014, s. 82-85.
 584. “Kaygı Bilim Üstadı Vural Kaygılı'ya Mektup”, Psikeart, sayı: 31 Ocak 2014, s. 82-85.
 585. “Şiir Pınarından Başka”, Esinti, sayı: 2, Şubat 2014, s. 11-12.
 586. “Aşkın Neye İhtiyacı Var?”, Bilim ve Ütopya, sayı: 236, Şubat 2014, s. 5.
 587. “Özgürlük Zor”, Psikeart, sayı: 32, Mart 2014, s. 60-61.
 588. “Varlığın Kendini Açışı Olarak Müzik”, Partisyon, sayı: 1, Nisan 2014, s. 95-98.
 589. “Başkadan Aşka”, Bilim ve Ütopya, sayı: 239, Mayıs 2014, s. 51.
 590. “Bir Can Verici Olarak Hekim”, Toplum ve Hekim cilt: 29, sayı: 3, Mayıs 2014, s. 239.
 591. “Genç Olmak”, Gençlik ve Kültürel Mirasımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, (Ed. Bekir Şişman, Muhittin Düzenli),  Mayıs 2014, s. 21-23.
 592. “Yaşama Borçlu Bir Varlık Olarak İnsan”, Bilim ve Ütopya, sayı: 240, Haziran 2014, s. 4.
 593. “Yalan Karşısında Nietzsche'nin Gönlü”, Psikeart, sayı: 33, Haziran 2014, s. 70-75.
 594. “Bin Yıllık Hüzün: İnsanın Düşünme Serüveni Üzerine Bir Yorum”, Temaşa, sayı: 1, Haziran 2014, s. 3-22.
 595. “Ayrılık Manileri”, Psikeart, sayı: 35, Temmuz 2014, s. 50-51.
 596. “Hayata Duruşumuzda Sorun Olan”, Bilim ve Ütopya, sayı: 242, Ağustos 2014, s. 4.
 597. “Canımızı Çırılçıplak Bırakanlar”, Bilim ve Ütopya, sayı: 244, Ekim 2014, s. 5.
 598. “Bezdiri Üstüne Notlar: "Bezdiri, Ezdiri, Yıldırı", Psikeart sayı: 36, Kasım 2014, s. 50-51.
 599. “Dar, Sığ, Basık Yaşama Hayır!”, Bilim ve Ütopya, sayı: 246, Aralık 2014, s. 4.
 600. “Türkiye’de Siyaset Canımızı Çıkarıyor”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2015, sayı 247, s. 4.
 601. “Bir Yaşama Olanağı Olarak İntihar”, Psikeart, Ocak-Şubat 2015, sayı 37, s. 61-62.
 602. “Canlı Felsefe”, Bilim ve Ütopya, sayı 248, Şubat 2015, s. 4.
 603. “Merhamet Cana Bir Katkıdır”, Psikeart, Mart-Nisan 2015,sayı 38, s. 58-59.
 604. “Aşk ve Devrim”, Bilim ve Ütopya, Mart 2015,sayı 249,s. 4.
 605. “Umut Dünyayı Değiştirebilir mi?”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2015, sayı 250, s. 4.
 606. “Siyasetin Hıyarların Elinde Olması Bir Zorunluluk mudur?”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2015, sayı 251, s. 4.
 607. “Bilişerek Rüya İle”, Türk Dili, Mayıs 2015,sayı 761, s.  85-87.
 608. “Dünyaya Dünyalar Koymak”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2015,sayı 252, s. 4.
 609. “Sır İnsan”, Psikeart, Mayıs-Haziran 2015, sayı 39, s. 57-58.
 610. “Yaşamdan Hayata İnsan Olma Çabası”, Bilim ve Ütopya, Temmuz 2015,sayı 253, s. 4.
 611. “Aşk Olmazsa Tercih Olmaz! Aşk Olsun!”, Psikeart, Temmuz-Ağustos 2015, sayı 40, s. 59-61.
 612. “Sevgili Seninle Hiç Karşılaştık mı?”, Bilim ve Ütopya, Ağustos 2015, sayı 254, s. 11.
 613. “İşte İnsan: Eksik ve Olanaklı”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2015, sayı 255, s. 11.
 614. “Mutluluk’u Bilenin Mektubu”, Psikeart, Eylül-Ekim 2015, sayı 41, s. 43-45.
 615. “Bilginin Renkleri”, Felsefe Dünyası, Haziran 2015, sayı 61, s. 5-15.
 616. “Bir Olanaklar Varlığı Olarak Yaşlı”, Geriatrik Bilimler, Derleyen Terken Baydar, Z. Tunçbilek, Gebam Yayınları, 2015, s. 10-14.
 617. “Ölüm Üzerine Bir Yorum”, Bilim ve Ütopya, Kasım 2015,sayı 257,s. 4.
 618. “Türkçe’den Görünen Şiiri Değerlendirme Ölçütleri”, Kasabadan Esinti, sayı 8, s. 53-55.
 619. “Ustayla Nefret Hususunda”, Psikeart, Kasım-Aralık 2015, sayı 42, s. 31-33.
 620. “Mücadele Ahlakı”, Bilim ve Ütopya, Aralık 2015, sayı 258, s. 4.
 621. “Dilin Dillendirdiği”, Türk Dili, Kasım-Aralık 2015, sayı 767-768, s. 20-29.
 622. “Bin Yıllık Hüzün: İnsanın Düşünce Serüveni Üstüne Bir Yorum”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Derleyenler B. A. Çetinkaya, A. O. Kurt, İnsan Yayınları, 2015, 1. Cilt, s. 85-102.
 623. “Gönül Kaygıları”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Derleyenler B. A. Çetinkaya, A. O. Kurt, İnsan Yayınları, 2015, 1. Cilt, s. 103-112.
 624. “Schopenhauer’de Estetik Kurtuluş”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Derleyenler B. A. Çetinkaya, A. E. Şekerci, İnsan Yayınları, 2015, 3.Cilt, s. 511-516.
 625. “Özgülük-Özgelik Odağında Can Cana Yaşama Üzerine Bazı İpuçları”, Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, Derleyen Celal Türer, Türk Felsefe Derneği Yayınları, 2015, s. 31-40.
 626. “Zaman Zaman İçinde”, Psikeart, Mart-Nisan 2016, sayı 44, s. 62-67.
 627. “Dogma Kıran Olmak”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2016, sayı 259, s. 4.
 628. “Can Devrimi Olacak mı?”, Bilim ve Ütopya, Şubat 2016, sayı 260, s. 4.
 629. “Gerçek Diye Dayatılanı Kırma Olanağı Olarak Düş Gerçekliği”, Bilim ve Ütopya, Mart 2016, sayı 261, s. 4.
 630. “Bilim, Sanat ve Felsefe”, Bilim ve Ütopya, Mart 2016, sayı 261, s. 52-53.
 631. “Bahçesinde Necatigil’in Bir Seyran”, Türk Dili, Nisan 2016, sayı 772, s. 58-67.
 632. “Can Katan Bilgi”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2016, sayı 262, s. 4.
 633. “Köklerden Göklere”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2016, sayı 263, s. 4.
 634. “Aşkta Rakip ile 16 Durum, Psikeart, Mayıs- Haziran, sayı 45, s. 76-79.
 635. “Geleceğin Eğitimi İçin Bir Not”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2016, sayı 264, s. 4.
 636. “Can Darlığı”, Bilim ve Ütopya, Temmuz 2016, sayı 265, s. 4.
 637. “Maceradan Serüvene”, Psikeart, Temmuz-Ağustos, sayı 46, s. 65-67.
 638. “Can İsyanı”, Bilim ve Ütopya, Ağustos 2016, sayı 266, s. 4.
 639. “Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi”, Eğitim Reformu İçin Arayışlar, derleyen Kemal Kocabaş, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Yayınları, 2016, s. 58-61.
 640. “Affın Farklı Yüzleri”, Psikeart, Eylül-Ekim 2016, sayı 47, s. 71-73.
 641. “Türkiye’de Bilim Düşüncesinin Durumu Üzerine Bazı Gözlemler”, Düşünce ve Gelenek, Derleyenler K. Arıcan, M. Vural, M.E. Kala, Hece Yayınları 2016, s. 289-292.
 642. “Muhabbet Kapısında”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2016, sayı 267, s. 4.
 643. “Bir Can Bozukluğu Belirtisi Olarak 15 Temmuz”, Bilim ve Ütopya, Ekim 2016, sayı 268, s. 4.
 644. “Kavram Yolculuğu Üzerine”, Bilim ve Ütopya, Kasım 2016, sayı 269, s. 4.
 645. “Pişmanlık Notları”, Psikeart, Kasım-Aralık 2016, sayı 48, s. 58-59.
 646. “Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim”, Hece,  Ocak 2017, sayı 241, s.11-19
 647. ”Kavram Cerrahisi”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2017, sayı 271, s.4
 648. ”Takışma, Tanış Takınağınla”, Psikeart, Ocak-Şubat 2017, sayı 49, s.47-50
 649. “Canı Anlamak”, Bilim ve Ütopya, Şubat 2017, sayı 272, s.4
 650. ”Düşünce Bu Ülkenin Neresinde?”, Bilim ve Ütopya, Mart 2017, sayı 273, s.4
 651. ”Bakım Kavramı Üstüne Bir Yorum”, Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, derleyenler Karadağ A., Çalışkan N., Baykara Z.G., Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul,2017, s.55-60
 652. “Dünyada Yükselmekte Olan Bir İnsan Tipi: Dar İnsan”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2017, sayı 274, s.4
 653. ”Gürültüye Gitmek”, Tuhaf, Nisan 2017, sayı 1, s.54
 654. "Bilgi Özgürlüğü”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2017, sayı 275, s.4
 655. ”Tuhaf”, Tuhaf, Mayıs 2017, sayı 2, s.55
 656. “Bir Can Olarak Kadın”, Psikeart, Mayıs-Haziran 2017, sayı 51, s.43-45 
 657. “Erdem değil Özdem”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2017, sayı 276, s.4
 658. “Akıl Aşanlar”, Tuhaf, Haziran 2017, sayı 3, s.44
 659. “Bir Bilinç Modeli”, Psikeart, Temmuz-Ağustos 2017, sayı 52, s.52-56
 660. “Arayarak Bulan Olmak”, Bilim ve Ütopya, Temmuz 2017, sayı 277, s.4
 661. “Ben Ülkesinden İma İle Geçtim”, Tuhaf, Temmuz 2017, sayı 4, s.43
 662. “Bilenler Gibi Bilmemek”, Tuhaf, Ağustos 2017, sayı 5, 55
 663. “Candaki Logos”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2017, sayı 279, s.4
 664. “Güzel İnsan Olmak”, Tuhaf, Eylül 2017, sayı 6, s.20
 665. “Tüten Düşünce”, Tuhaf, Ekim 2017, sayı 7, s.34
 666. “Yaşamdan Hayata İnsan Olmak”, Bilim ve Ütopya, Ekim 2017, sayı 280, s.4
 667. “Eşyanın Biriktirdiği İnsanlarız Biz”, Hece, Kasım 2017, s.133-134
 668. “Çevre Bilgeliği”, Bilim ve Ütopya, Aralık 2017, sayı 282, s.4
 669. “Dysthêleia: Kadının Canını Gerçekleştirememesi Sorunu”, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, cilt 3, sayı 3, s. 216-219
 670. “Kapı”, Tuhaf, Kasım 2017, sayı 8, s.34
 671. ”Deli Aklımla Dünyaya”, Tuhaf, Aralık 2017, sayı 9, s.31
 672. "Sokrates’in ‘Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir’’ sözünü nasıl yorumlamayabiliriz?”, GazeteKadıköy, Kasım 2017
 673.  “Canına Doğru Yolculuğa Çıkmışların Yoldaşıydı Sabahattin Ali”, Hece,  Ocak 2018, sayı 253, s.266.
 674.  “Ürküsüne Yürüyen Can”, Psikeart, Ocak-Şubat 2018, sayı 55, s.52-55.
 675.  “Candan Damlayan Şiir”, Tuhaf, Ocak 2018, sayı 10, s.32-33.
 676.  “Bir Eylem Olan Düşünme”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2018, s.4.
 677.  “Olaylara Felsefe Gözüyle Bakmak”, Felsefeye Giriş Yolları, Betül Çotuksöken’e Armağan içinde, derleyenler: A. Tuncel, G. Önkal, Z. Kutlusoy, Papatya Bilim Yayınları, İstanbul 2018, s.235-242.
 678.  “Nietzsche’nin Sesi”, Tuhaf, Şubat 2018, sayı 11, s.3.
 679.  “Can İnsanın Gerekliliği”, Bilim ve Ütopya, Şubat 2018, s.4.
 680.  “Bir Can Filozof Göçtü”, Tuhaf, Mart 2018, sayı 12, s.46.
 681.  “Engin Sorumluluk”, Bilim ve Ütopya, Mart 2018, s.5.
 682.  “Koskoca Bir Yanlıştır Sevgili”, Tuhaf, Nisan 2018, sayı 13, s.33.
 683.  “Umut”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2018, s.4.
 684.  “Güzelin İçinden”, Tuhaf, Mayıs 2018, sayı 14, s.36.
 685.  “Hiç İçinden Yolculuk”, Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk içinde, derleyenler: İ. Şahin, D. Tepe, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2017, s. 43-58.
 686.  “Dünyadan Dünyalara”, Tuhaf, Haziran 2018, sayı 15, s.34.
 687.  “Can, Can Pazarında”, Bilim ve ütopya, Haziran 2018, s.92.
 688.  “Kibir denen Sayrılık”, Psikeart, Mart-Nisan 2018, sayı 56, s.47-48.
 689.  “Dünyadaşlık Üstüne”, Psikeart, Temmuz-Ağustos 2018, sayı 58, s.61-63.
 690.  “Tın”, Tuhaf Temmuz 2018, sayı 16, s.37.
 691.  “Akıllı Olmak”, Bilim ve Ütopya, Temmuz 2018, s. 4-5.
 692.  “İçimizin Halleri”, Tuhaf, Ağustos 2018, sayı 17, s.34.
 693.  “Düş Kırığı Bir Dünyada”, Tuhaf, Eylül 2018, sayı 18, s.30-31.
 694.  “Bilişerek Bu Gezegende”, Bilim ve Ütopya, Ağustos 2018, s.4-5.
 695.  “Tınlayan Evrende”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2018, s.4-5.
 696.  “Gelen İz”, Psikeart, Eylül-Ekim 2018, sayı 59, s.49-50.
 697.  “Bilim Zevki”, Bilim ve Ütopya, Ekim 2018, s.5-6.
 698.  “Kuş Olduğunu Sanan Fil”, Tuhaf, Ekim 2018, sayı 19, s.30.
 699.  “Eşik”, Ege Mimarlık, Ağustos 2018, sayı 100, s.40-43.
 700.  “Tunduralar”, Tuhaf, Kasım 2018, sayı 20, s. 42-43.
 701.  “Bilgi İnsanı Olmak”, Bilim ve Ütopya, Kasım 2018, s.5-6.
 702.  “Kuşağımdan Bir Felsefeci: Doğan Özlem”, Notos, Ağustos-Eylül 2018, sayı 71,s.110-111.
 703.  “Ne Dersiniz Arkadaşlar Aldanıyor muyuz?”, Psikeart, Ocak-Şubat 2019, sayı 61, s.43-45.
 704.  “Bilimde Kendi Olmak Üstüne”, Bilim ve Ütopya, Aralık 2018, s.5-6.
 705.  “Yaşamla Hayat Arasında”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2019, s.5-6
 706.  “Düş Çatlağında Açan Çiçek”, Tuhaf, Ocak 2019, s.41-42
 707.  “Yaslı Gittim, Şen Geldim”, Psikeart, Mart- Nisan 2019, s.101-103
 708.  “Nesnel Olanda Öznelin Yeri”, Bilim ve Ütopya, Mart 2019, s.5-6
 709.  “Bilimin Canı İncedir”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2019, s.5-6
 710.  “Açık İnsan”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2019, s.5-6
 711.  “Hiç ile Düş Arasında”, Psikeart, Mayıs- Haziran 2019, s.121-122
 712. Gerçek, Hakikat, Adalet”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2019, s.4-5
 713. .”Soru Cini Musa”, Yeni Gelen, Mart 2019, s.50
 714. . “Canımızla Öğrenmek”, Bilim ve Ütopya, Temmuz 2019, s.4-5
 715.  “Canan Kimdir?”, Bilim ve Ütopya, Ağustos 2019, s.4-5
 716.  “Aynen”, Tuhaf, Ağustos 2019, s.42-43
 717.  “Tazlil Bey’le Şaka Konuştuk”, Psikeart, Temmuz-Ağustos 2019, s.113-115
 718.  “Şiirin Üç Işığı: Gülten, Sylvia, Füruğ”, Kurşun Kalem, Temmuz 2019, s.29-34
 719.  “Necati Öner Üzerine”, Felsefe Dünyası, Yaz 2019, sayı 69, s.5-6
 720.  “Anlamadan Anlama”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2019, s. 5-6
 721.  “Metafora Giden Bir Motorda”, Psikeart, Eylül-Ekim 2019, s.114-117
 722.   “Doğurgan Bir Taşıyıcı Kavram: Can”, Bilim ve Ütopya, Ekim 2019, s. 5-6
 723.  “Hayat âlimdir”, Bilim ve Ütopya, Kasım 2019, s. 7-8
 724. “Neredesin Cöntürk?”, Natama, Ekim-Aralık 2019, s.32-36
 725.   “Borderline’ın Boyası”, Psikeart, Kasım- Aralık 2019, s.123-125
 726.   “Canımız Niye Eksik?”, https://fikirturu.com/, Kasım 2019
 727.  “Düşün Küre Özlemi”, Bilim ve Ütopya, Aralık 2019, s.6-7
 728.   “Ne Derseniz Arkadaşlar Aldanıyor muyuz?”, Psikeart, Ocak-Şubat 2019, s.110-111
 729. Can Bilgi, Can Bilim”, Bilim ve Ütopya, Şubat 2019, s.5-6
 730. . “Yapay Zekâ ve Hayat”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2020, s.6 -7
 731. “Femeyatrik ve Alethiniyatrik Açıdan Dedikodu”, Psikeart, Ocak 2020, s.133-135
 732.  “Nermi Uygur’un Açtığı Ufuk”, Düşünceleriyle Nermi Uygur, Derleyenler A. Bıçak, E.S. Kuşçu,  Dergâh Yayınları, İstanbul,2019, s.35-37
 733. “Kalp ve Akıl”, Bilim ve Ütopya, Şubat 2020, s.6 -7
 734.  “Merak Terbiyesi”, Ya/Da, Ocak 2020, s.12-15
 735. “Gelen İz”, Sosyal Düşünce ve Gelenek, Derleyenler M.K. Arıcan, M.E. Kala, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, 2019, s.26-28
 736. “Şüphe Yönetimi”, Psikeart, Mart 2020, s.71-73
 737. “Korona Öldürecek mi Olduracak mı?”, https://fikirturu.com/2020/03/26/korona-oldurecek-mi-olduracak-mi/
 738. “Felsefeli Olmak”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2020, s.8-9
 739. “Düşe Uyanmak”, Psikeart, Mayıs 2020, s.103-107
 740. “Dünyalar, Evrenler Çokluğu”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2020, s.6-8
 741. “Felsefeci Görünme Merakı”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2020, s.6-7
 742. “Yalıtılan İnsan”, Psikeart, Temmuz 2020, s.76-78
 743. “Bir Can Olarak Mühendisin Sorumluluğu”, Bilim ve Ütopya, Temmuz 2020, s.6-7
 744. “Yanılgılar Varlığı Olarak İnsan”, Bilim ve Ütopya, Ağustos 2020, s.6-7
 745. “Kendi Öyküsünü Yazacağını Söyleyen İktidara”, https://penceretv.com/yazarlar/prof-dr-ahmet-inam/kendi-oykusunu-yazacagini-soyleyen-iktidara-267, 1 Ağustos 2020.
 746. “Gidilebileceğe Ne Zaman Gidilecek?”, Psikeart, Eylül 2020, s.88-89
 747. “Can İletişimi Üstüne Bazı Notlar”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2020, s.56-57
 748.  “Armağanın Felsefesi” , https://fikirturu.com/insan/armaganin-felsefesi, 23 Eylül, 2020
 749. “Bilginin Şiiri”, Bilim ve Ütopya, Ekim 2020, s.59-60
 750. “Can İletişimi Üstüne Bazı Notlar”, Medya ve Kültürel Çalışmalar içinde, derleyen Güven Özdoyran, Gazi Kitapevi yayınları, 2020, s. xııı-xv
 751. “Renklerden Damıtıldı Ruhumuz”, Psikeart, Kasım 2020, s.101-102
 752. “Topraktan Gelen Düşünme (1)”, Bilim ve Ütopya, Aralık 2020, s.65-66
 753. .”Bellek-Şimdi-Gellek Kardeşliği”, Psikeart, Ocak 2021, s.103-105
 754.  “Topraktan Gelen Düşünme(2)”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2021, s.76-77
 755.  “Topraktan Gelen Düşünme(3)”, Bilim ve Ütopya, Şubat 2021, s. 69-70
 756.  “Gönül Canın Neresinde? (1)”, Bilim ve Ütopya, Mart 2021, s. 71-72
 757.  “Taciz Odağında İnsanın Dirlik Sorunu”, Psikeart, Mart 2021, s.83-85
 758.  “Gönül Canın Neresinde? (2)”, Bilim ve Ütopya, Nisan 2021, s. 73-74
 759.  “Bir Karşılaşma”, Psikeart, Mayıs 2021, s.93-95
 760. . “Yûnus: Bir aceb ile gelen”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2021, s. 33-35
 761.    “Aşk-Söz Üstüne”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2021, s. 69-70
 762.  “Öteye Yolcu Var”, Psikeart, Eylül 2021, s.73-75
 763. “Zenginleştirilmiş Benzetime Doğru”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2021, s. 66-67
 764.  “Özkörlükten Özgürlüğe”, Bilim ve Ütopya, Ekim 2021, s. 61-62
 765.  “Mana Göçebeleri”, Psikeart, Kasım 2021, s. 83-84
 766. “İnsanın Anlam Arayışı Üzerine”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2022, s.71-72
 767. “Yunus: Gizi ile Diyen” Yunus’durur Benim Adım içinde, derleyen Özkan Gözel, Yunus Emre Enstitüsü yayınları, 2022, s.15-27
 768. “Turgut Uyar’la Söz Şiirde”, Natama, Ekim-Aralık 2022, s.67-71
 769. “Âşık Veysel’de Duyulan”, İstanbul, Mart-Mayıs, 2023, s.128-13
 770.  ”Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı İçin Bir Değerlendirme”, Antsanat, sayı 8, 2023, s.60-61. “Can İnsan, Can Toplum”, Politik Psikoloji Seminerleri 2018, Derleyenler O. Herdi, R.S. İlhan, A.Çevik, Barış Kitap, Ankara, s.65-76.

 771. ”Neşet Ertaş’ın Dünyası Üstüne Bir Yorum”, Neşet Ertaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Derleyenler Ayça Örer, Vahit Uysal, 2023

 772. “Felsefe”, Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Bilimler, derleyenler Oğuzhan Koca, Kaan Akman, İmge Kitapevi,2023, s.45-62

 773. “Umuttan Umutlanmak”, Psikohayat, sayı 24, 2024, s.25-27

 774. “Aşık Veysel’de Duyulan”, Ne Âkilem Ne Divâne, derleyen Akın Gülyurt, Lejand Kitap,2024, s. 19-34

 

 

 

 

                       

                               Yurtiçi Bildiriler

 1. "İnsan Ussal Mıdır?", İnsan Problemi Açısından Felsefe ve Sosyal İlimler Sempozyumu, Erzurum, 5-7 Ekim 1983.
 2. "Sosyal Bilimlerde Felsefenin Oynadığı Rol Üstüne Bazı İlk Düşünceler", I. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi, Erzurum, 7-11 Mayıs 1984.
 3. "Gencin Kendini Aramasında Felsefenin Rolü", Bilim ve Düşüncenin Işığında Gençlik Sempozyumu, Erzurum, 14-18 Ekim 1985.
 4. "Felsefede Yöntem Sorunu", Bilim Kavramı Semineri, Eskişehir, 44-6 Kasım 1986.
 5. "Felsefe Ahlakı Üstüne Bazı İlk Düşünceler", Türkiye I. Felsefe-Mantık-Bilim Tarihi Sempozyumu, Ankara, 19-21 Kasım 1986.
 6. "Ne var Felsefenin Ardında?", Türkiye II. Felsefe Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, İzmir, 11-13 Kasım 1987.
 7. "Türk Felsefi Düşüncesinin Sorunlarının Saptanabilmesi İçin Bir Model Önerisi", Yunus Emre'den Atatürk'e Türk Düşüncesinin Gelişimi Semineri, Eskişehir, 5-6 Mayıs 1988.
 8. "Türk Felsefe Düşüncesini Ararken: Bir Felsefeci Patolojisi Denemesi", Yunus Emre'den Atatürk'e Türk Düşüncesinin Gelişimi Semineri, Eskişehir, 5-6 Mayıs 1988.
 9. "Possibility of Unconditional Knowledge in Schopenhauer", 200. Doğum Yıldönümünde Schopenhauer Sempozyumu, Ankara, 12 Aralık 1988.
 10. "Teknoloji Açısından Türk Kültürü", Felsefe Açısından Türk Kültürü Sempozyumu, Samsun, 23-24 Kasım 1989.
 11. "Çevre Eğitiminin Felsefi Temelleri", Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Ankara, 24-28 Eylül 1990.
 12. "Beden Eğitiminden Doğa ve Çevre Eğitimine Doğru", Türk Alman Diyaloğunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, 11-12 Kasım 1990.
 13. "Bilimsel Felsefe Üzerine Düşünceler", Hens Reichenbach'ı Anma Semineri, Alman Kültür Merkezi, Ankara, 11 Aralık 1991.
 14. "On the inward Character of Science, Philosophy and Moral Life", Gregoriane Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin birlikte düzenledikleri Sempozyum, İstanbul, 30-31 Mart 1992.
 15. "Kimlik Sorununa Bakmak", Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II, Ankara, 7-9 Ekim 1993.
 16. "Gençlik, Mizah, Bilim", VI.Milli Gençlik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-9 Kasım 1993.
 17. "Gönül ve Sorunları", İslam Düşüncesi Sempozyumu I, Trabzon, 22-23 Ekim, Ankara, 22-23 Kasım 1993.
 18. "Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet", 68'liler Birliği Vakfı, Ankara, 20-21 Kasım 1993.
 19. "Yaratıcılık Temel Kavramlar ve Kuramlar", Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı, Ankara, 25-26 Kasım 1993.
 20. "Mühendislik Ahlakı", Mühendislik Hizmetlerinin Etkenliği Semineri, Ankara, 1-2 Aralık 1993.
 21. "Çağdaş Dünya ve Gönül", Türkiye Edebiyatçılar Derneği Seminerleri, Ankara, 18 Kasım 1993.
 22. "Çağdaş Bilim Kavramı", Dünya'da ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite Sempozyumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 26 Mayıs 1994.
 23. "Sanat Felsefe ve Bilim", Bilim Felsefesi Seminerleri,Tubitak Marmara Araştırma Merkezi, 20 Ocak 1994.
 24. "Türk Tarih Yazımı İçin Düşünülmüş Bazı Felsefe Notları", Türk Tarih Kurumu Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 1994.
 25. "Hüzün:Yokuşun Başından Seslenen Gökyüzü", III. Anadolu Psikiyatri Günleri, Trabzon, 1994.
 26. "Felsefe ile Karikatür", Felsefe Kongresi, Bursa, 1994.
 27. "Mengüşoğlu'nun Önemi Nedir?", Türkiye Felsefe Kurumu'nun düzenlediği, Felsefe Açısından İnsan ve Ölümünün 10.Yılında Takiyettin Mengüşoğlu Sempozyumu, İstanbul, 21-22 Ekim 1994.
 28. "Özgür Düşüncenin Gelişmesi ve Düşünceye Konan Yasaklar", Düşünceye Saygı Kurultayı, Edebiyatçılar Derneği ve Kültür Bakanlığı, Ankara, 31 Ekim 1994.
 29. "Türk Müziği Güftelerindeki Hüznün Felsefi Boyutları", Türk Felsefe Derneği Konferansları, Türk Tarih Kurumu, Ankara 27 Ocak 1995.
 30. "Mühendisin Kimliği", Felsefe Günleri, Makina Mühendisleri Odası, İstanbul,1-3 Şubat 1995.
 31. "Toplumsal Etik ve Yaşlılık", Yaşlilk ve Toplumsal Yaşam, Başbakanlık Aile Kurumu, Ankara, 17 Mart 1995.
 32. "Gönül Felsefesi", Uludağ Üniversitesi, 21 Nisan 1995.
 33. "Çevre ve Etik", Makina Mühendisleri Odası, Çevre Toplantısı, Antalya, 5 Haziran 1995.
 34. "Öteki Kim?", Mersin Üniversitesi Felsefe Günleri, 13-15 Ekim, 1995.
 35. "Bilmem Bu Bilimle Ben Nasıl Yaşayacağım, Felsefe Kongresi, Ankara, 19-21 Ekim 1995.
 36. "Düşüncenin Masumiyeti", Uluslararası Düşünce Özgürlüğü Sempozyumu, İstanbul, 5-9 Aralık 1995.
 37. "Kent Denen Bilmece", Sanatçı Tanıklığı, Mimarlar Odası, Edebiyatçılar Derneği, Ankara, 5 Mart 1996.
 38. "Kimlik Oluşturma ve Sorunları", Ege Üniversitesi, İzmir, 10-12 Nisan 1996.
 39. "Çevrem Teknoloji ve Ben", SEM Halk Konferansları, ODTÜ, Ankara, 26 Ocak 1996.
 40. "Antik Çağda İnsan ve Bilgi", Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Konferansları, 16 şubat 1996.
 41. "Felsefi Açıdan Değerler ve Değerlendirme", ÖSYM Araştırma Grubu Konferansları, 9 Temmuz 1996.
 42. "Çevre-Teknoloji-Gönül", TAI Konferansları, Ankara, 14 Eylül 1996.
 43. "Olanın Etiği", Felsefe Kongresi, Denizli, 7-9 Kasım 1996.
 44. "Yurttaşlık Kavramının Tarihsel Gelişimi", Yurttaşlık ve Eğitim Sempozyumu, Ankara, 21-22 Kasım 1996.
 45. "Geleceğin Üniversite Ütopyaları", Modern Çağda Üniversite ve Yüksek Öğretim Modelleri Sempozyumu, Ankara, 29-30 Kasım 1996.
 46. "Mühendislik Eğitimi", İzmir Kimya Mühendisleri Odası, İzmir, 14 Mart 1997.
 47. "Bilgi Üretiminin Toplumsal Boyutları", Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Ankara, 2 Nisan 1997.
 48. "Şiddet Felsefesi", IV.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Adana, 8 Mayıs 1997.
 49. "Ahlak ve Estetik Açıdan Islam ve Modernleşme", İslam Araştırmaları, Merkezi, İstanbul, 10 Mayıs 1997.
 50. "Felsefe Açısından Gençlik", Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 12 Mayıs 1997.
 51. "Eksistansiyalist Açıdan Yolsuzluk", Yolsuzluğa Karşı Stratejiler Sempozyumu, İstanbul, 13 Mayıs 1997.
 52. "Sivil İtaatsizliğin Felsefi Boyutları", Sivil İtaatsizlik Kollokyumu, WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, Bursa, 7-9 Kasım 1997.
 53. "Noksa ve Muhabbet", 5. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kocaeli, 15-18 Nisan 1998.
 54. "Mana Zeminimizin Geleceği", 2000 Yılının Perspektifi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 20-21 Mart 1998.
 55. "Ruh Bakımı Olarak Felsefe", Türk Felsefe Derneği Seminerleri, 21 Şubat 1998.
 56. "Sevda Üzerine", 7Anadolu Psikiyatri Günleri, Psikiyatri Derneği Sempozyumu, Malatya, 24-26 Haziran 1998.
 57. "Bir Akademisyenin İç Dünyası", ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferansları, Ankara, 14 Mayıs 1998.
 58. "Zincirlerinden Kurtulmuş Bir Yaşam Arayışı",Türkiye Ekolojik Yaşam Arayışları Semineri, ODTÜ, Ankara, 25-26 Nisan 1998.
 59. "Kültür Üzerine", 100.Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi , Van, 5-6 Mayıs 1998.
 60. "Felsefe Yolculuğumun Başında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki Konukluğum", Cumhuriyet Döneminde Felsefeye Emek Verenler Sempozyumu, İstanbul, 12-13 Kasım 1998.
 61. "İçimizdeki Çirkinlikler Yansıyor Siyasete", Siyasette Etik Uluslararası Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi , 20-21 Kasım, 1998.
 62. "Yaşam Kalitesi", Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı Personeline Seminer, Ankara, 9 Temmuz 1999.
 63. "Doğa Felsefesi", TUBITAK ile Akdeniz Üniversitesi'nin Düzenllediği Yaz Okulu, Antalya, 9-21 Ağustos, 1999.
 64. "Türk Dili ile Felsefe Arayışları", Türk Dil Kurumu Konferansı, Ankara, 25 Kasım 1999.
 65. "2000'li Yıllarda Felsefe", 9 Eylül Üniversitesinin Düzenlediği Geçmiş Yüzyılın Işığında 2000'li Yıllarda Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, 30-31 Mart 2000.
 66. "Felsefi İnsan", 2000 Yılında İnsan, ODTÜ, Ankara, 17 Nisan 2000.
 67. "Bir Terapi Olanağı olarak Felsefe", Mersin Üniversitesi Felsefe Topluluğu Etkinlikleri, Mersin, 5 Mayıs 2000.
 68. "Çağımızda Bilim ve Felsefe", Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği Felsefe Eğitimi ve Sorunları, Ankara, 25 Mayıs 2000.
 69. "Sanat ve Bilim", Sonart Görsel Sanatları Destekleme Derneği'nin düzenlediği Sanat ve Bilim Uluslararası Sempozyumu, ODTÜ Ankara, 1 Haziran 2000.
 70. "Agona Belea ile Ölüm: Ölen Kim?", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Edirne, 13-17 Haziran 2000.
 71. "Uzman ve Bilge", 7. Ütopyalar Kongresi, İzmir, 9 Haziran 2000.
 72. "Teknoloji ve Mühendisler Üstüne Bir yorum", Makine Mühendisleri Odasının Düzenlediği Seminer, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 24 Haziran 2000.
 73. "Doğa Felsefesi", TÜBITAK, Akdeniz Üniversitesi, Orman Bakanlığının düzenlediği Eğitim Seminerleri, Termasos Milli Parkı, Antalya, 13 Ağustos 2000.
 74. "Doğayı Yaşamak", TÜBITAK, Orman Bakanlığının düzenlediği Bilimsel Eğitim Seminerleri, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize, 2-4 Eylül 2000.
 75. "Felsefe ve Bilginin Temelleri", Assos'ta Felsefe, Felsefe Toplantısı Assos, 8-10 Eylül 2000.
 76. "Bir Şifa Olarak Felsefe", Ulusal Psikiyatri Günleri Antalya, 4-7 Ekim 2000.
 77. "Sevgi Üstüne", Mersin Üniversitesi Felsefe Günleri, Mersin,13-15 Ekim 2000.
 78. "Bir Şifa Olarak Felsefenin İmkanı Üzerine", Türk Felsefe Derneği, İnsan Felsefesi Kongresi, Ankara, 3-5 Kasım 2000.
 79. "Polis ve Kültür", 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 25-27 Ekim 2000.
 80. "Genç Kimdir?", 5. Ergen Günleri, Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Bölümü ve Adaneuer Vakfı'nın düzenlediği toplantı, Kuşadası, 23-25 Kasım 2000.
 81. "Teknoloji ve Denetleyen Aklın Yeri", Türkiye Felsefe Kurumu'nun düzenlediği Felsefe Açısından Teknoloji-İnsan İlişkisi Sempozyumu, İstanbul, 1-2 Aralık 2000.
 82. "Teknolojinin Etik ve Estetik Boyutları", İstanbul Teknik Üniversitesi Technology and Society Konferansları, İstanbul, 6 Aralık 2000.
 83. "Teknoloji-Felsefe-Insan", İstanbul Teknik Üniversitesi Düşün Kulübü, İstanbul, 6 Aralık 2000.
 84. "Bir İmkan Olarak Mekan", İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, 12-13 Aralık 2000.
 85. "Adalet ve Ahlak", Anadolu Üniversitesi, Adalet ve Demokrasi Paneli, Eskişehir, 26 Ocak 2001.
 86. "Mehmet Taner Şiiri Üzerine Düşünceler", Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu, Antalya, 17 Şubat 2001.
 87. "Etik ve İnsan Hakları", TODAIE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi ve Türkiye İnsan Hakları Koruma Vakfı'nın düzenlediği toplantı, Ankara, 23 Mart 2001.
 88. "Karşılaşma Etiği", Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara, 23-24 Mart 2001.
 89. "Felsefe ve Terapi", Bilim ve Ütopya Konuşmaları, Ankara, 17 Mart 2001.
 90. "Akıl Kavramı Üstüne", Selçuklu Vakfı, Ankara, 5 Ocak 2001.
 91. "Felsefe ve Sorunları", Pınar Kitapevi, Ankara, 13 Ocak 2001.
 92. "Felsefe ve Hayat", Batıkent Lisesi Felsefe Topluluğu, Ankara, 10 Ocak 2001.
 93. "Felsefe Nedir?", TED Felsefe Günleri, Ankara, 22 Şubat 2001.
 94. "Etik ve Kendini Tanıma", ODTÜ SEM, Ankara, 23 Şubat 2001.
 95. "Teknoloji ve Çevre Etiği", ODTÜ SEM, Ankara,16 Mart 2001.
 96. "Bilgi Ahlakı", 37. Kütüphane Haftası, Ankara, 29 Mart 2001.
 97. "Terapi mi Numara mı?", ODTÜ Felsefe Bölümü Seminerleri, Ankara, 2 Nisan 2001.
 98. "İç Ahlak", Türkiye'de Ahlaki Bunalımın Nedenleri ve Çözüm Yolları Paneli, Ankara Koru Rotary Kulübü, Ankara, 12 Nisan 2001.
 99. "Sanat ve Kendini Tanıma", ODTÜ Konferans Merkezi, Ankara, 14 Nisan 2001.
 100. "Ben Kimim?", Çankaya Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Ankara, 16 Nisan 2001.
 101. "Şiddet Üstüne", Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İzmir, 18 Nisan 2001.
 102. "Kallikles ve Sokrates İlişkisi Arasında Medya Etiği", ODTÜ SEM Medya Etiği Paneli, Ankara, 17 Mayıs 2001.
 103. "Post Modern Dönemde Sahte Hayatlar", Uludağ Üniversitesi Entellektüel Perspektif Kulübü, Bursa, 18 Mayıs 2001.
 104. "Bir Ağıt Olarak İnsan", 10. Anadolu Psikiyatri Günleri, Bolu, 29 Haziran, 2001.
 105. "Doğa ve İç Dünyamız", Tübitak, Akdeniz Üniversitesi, Orman Bakanlığının Yaz Okulu, 27 Temmuz, 2001.
 106. "Bilginin Ahlak Değeri", Gazi üniversitesi Açılış Dersi, Ankara, Eylül 2001.
 107. "Karşılaşma Ahlakı", Yeni Bir Geleceğe Açılırken insan ve Din Sempozyumu, Adana, Kasım 2001.
 108. "Felsefe ve Eleştirel Düşünce", Bilkent üniversitesi Türkçe Bölümü Konferansları, Ankara, Kasım 2001.
 109. "Ahlakın Ahlaksızlığı", 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Kasım 2001.
 110. "Karacaoğlan'da Kıpıdayan Hakikat", Kültür Bakankığı Konferansları, Kasım 2001.
 111. "Melankoli üzerine", TÜYAP Kitap Fuarı Konferansları, Ankara, Kasım 2001.
 112. "Ötekinin Özgürlüğü", Ankara Üniversitesi DTCF Konferansları,Ankara, Kasım 2001.
 113. "Felsefe ile Deneme", Türkiye'de Eleştiri ve Deneme, Kasım 2001.
 114. "Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair", Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara, Aralık 2001.
 115. "Yapay Zeka", ODTÜ Bilgi Sayar Kulubü Konferansları, Ankara, Aralık 2001.
 116. "Mühendislik Bilinci ve Davranış İlkeleri", Harita ve Kadostro Mühendileri Odası İstanbul Şubesi Konferansları, İstanbul, Aralık 2001.
 117. "Felsefe ile Terapi", TED Felsefe Günleri, Ankara, Aralık 2001.
 118. "Eğitimde Felsefenin Yeri", Ankara Üniversitesi Konferansları, Ankara, Aralık 2001.
 119. "Felsefe ve Hayat", Türk İngiliz Derneği Konferansları, Ocak 2002.
 120. "Felsefeci Gözüyle Matematik", Bilfen Lisesi Matematik Şenliği, Ocak 2002.
 121. "Karekter Eğitimi", Dil Derneği Konferansları, Ocak 2002.
 122. "Ben Doğanın Neresindeyim?", Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Mart 2002.
 123. "Bilgi, Bilim, Etik", TUBA Bilgi Toplumuna Geçiş Toplantısı, Mart 2002.
 124. "Bilgi ve Etik", Bilkent Üniversitesi Biyoloji Bölümü Konferansları, Nisan 2002.
 125. "Gönül Felsefesi", Sivas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferansları, Nisan 2002.
 126. "Felsefe ve Şiir", Antalya Akdeniz Kitapevi Etkinlikleri, Mayıs 2002.
 127. "Bilgi Sağlığı", Van 100. Yıl Üniversitesi Etkinliği, Mayıs 2002.
 128. "Kaos Denen Sağlık", 9. Ütopyalar Toplantısı, Mayıs 2002.
 129. "Felsefede Yerellik ve Evrensellik", Van 100. Yıl Üniversitesi Etkinliği, Mayıs 2002.
 130. "Gençlik ve Yaratma", Sabancı Ünivertsitesi Buluşma Günleri, Mayıs 2002.
 131. "Matematik ve Hayat", Matematik Etkinlikleri, Haziran 2002.
 132. "Felsefeden Çıkan", İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Haziran 2002.
 133. "Felsefeci Gözüyle Psikiyatri", 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2002.
 134. "Kürenmiş Bir Dünyada Bilgi Kürenin Sağlığı Sorunu", 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2002.
 135. "Thoughts on Epistemiyatry", Uluslararası Asosta Felsefe Toplantıları, Temmuz 2002.
 136. "Felsefenin Gücü", TUBİTAK Bilim ve Teknik DErgisi Konferansları, Eylül 2002.
 137. "Mühendislik Etiği", 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2002.
 138. "Bilgi Sağlığımız", Keçiören Hastanesi Halk Sağlığı Konferansları, Ekim 2002.
 139. "Türkiyede Felsefe Toprağını Yeşertmek İçin Bazı Kavramlar", 1. Sivas Felsefe Günleri, Ekim 2002.
 140. "İki Binli Yıllarda Ankara", Başkent Üniversitesi 79. Yıl Ankara Sempozyumu, Ekim 2002.
 141. "Felsefe Açısından Cumhuriyetin Değerleri", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyetimizin Değerleri Sempozyumu, Ekim 2002.
 142. "Şen Bilim'in Şiirleri Üzerine", Tüyap Kitap Fuarı Konferansları, Ekim 2002.
 143. "Bilinç Sorunu", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2002.
 144. "Bilim Nedir ? Bilim Adamı Kimdir ?", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Konferansları, Kasım 2002.
 145. "Roma Felsefesi", Türk İngiliz Kültür Derneği Konferansları, Kasım 2002.
 146. "Meslek Ahlakı Üstüne", ODTÜ Etik Topluluğu Konferansları, Kasım 2002.
 147. "Bir Çocuk Olarak Atatürk", Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Atatürk'ü Anma Toplantısı, Kasım 2002.
 148. "Toplumsal İçgörü", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Konferansları, Kasım 2002.
 149. "Klasik Yunan Felsefesi", Türk İngiliz Derneği Konferansları, Kasım 2002.
 150. "Teknoloji Benim Neyim Oluyor?", Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Konferansları, Aralık 2002.
 151. "Yedi Başlı 'Bir İki Üç, Dört, Beş' ", Bilkent Üniversitesi Türk Edbiyatı Merkezi Konferansları, Aralık 2002.
 152. "Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Serüveni", 5. Türk Kültürü Kongresi, Aralık 2002.
 153. "Kültürümüzün Geçmişi ve Geleceği", Türkiye İçin Kültür ve Sanat Sempozyumu, Türk Japon Vakfı, Şubat 2003.
 154. "Ahmet Oktay'ın Madenci Lambası", 2003 Akdeniz Altın Portakal Şiir Sempozyumu, Şubat 2003.
 155. "Akademik Sağlık", Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 156. "Spor Ahlakı", SEM Etik Bilinçlendirme Konferansları, Mart 2003.
 157. "Kadın ve Sevgi", Türk Eczacılar Birliği Ankara Şubesi Konferansları , Mart 2003. "Mühendis'in Ruhu", TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Mühendislik Günleri, Mart 2003.
 158. "Felsefeyle Dönüşmek,Dönüştürmek", Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Yaşam Topluluğu Konferansları, Nisan 2003.
 159. "Felsefe ve Türkü", DTCF Felsefe Bölümünün Düzenlediği Felsefe ve Yaşam Sempozyumu, Nisan 2003.
 160. "Kendilik Gerçek mi Yoksa Bir Kurgu mu?", Türkiye Psikiyatri Derneği 7. Bahar Sempozyumu.
 161. "Bilim Felsefe Kardeşliği", Van 100.Yıl Üniversitesi Felsefe Günleri, Mayıs 2003.
 162. "Batıyla Bütünleşmede Kültürümüzün Durumu", Sabancı Üniversitesi'nin Düzenlediği TBMM Buluşması, Mayıs 2003.
 163. "Psikoterapide Felsefenin Yeri ve Rolü", Türk Psikologlar Derneği Konferansları, Mayıs 2003.
 164. "Aşk ve Yabancılaşma", Gazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Konferansları, Mayıs 2003.
 165. "Formal Alanların Yaşantısı Üzerine", İstanbul Kültür Üniversitesi Mantık Matematik ve Felsefe 1. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2003.
 166. "Mühendislik ve Felsefe ve İnsan", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisliği Odası İzmir Şubesi Konuşmaları, Eylül 2003.
 167. "Türkçemiz", Dil ve Dilimiz Türkçe, TÖMER, Kasım 2003.
 168. "Depremli Bir Varlık Olarak İnsan", Deprem Bilimler ve Felsefe Sempozyumu, Aralık 2003.
 169. "Ben ve Öteki", Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Konferansları, Aralık 2003.
 170. "Bir İnsan Olarak Cöntürk", Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Toplantısı, Aralık 2003.
 171. "Duygularla Yaşamak", Gehver Nesibe Eğitim Enstitüsü konferansları, Ocak 2004.
 172. "Duygularımızla Yaşamak", Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ocak 2004.
 173. "Temel Bilimler Yaşama Ufkunda", TUBA Temel Bilimler Öngörü Projesi, Şubat 2004.
 174. "Ethik ve Aşk", ODTÜ Ethik Bilinçlendirme Konferansları, Mart 2004.
 175. "Aklımız Duygularımızın Neresinde?", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Aydınlanma Konferansları, Mart 2004.
 176. "Edebiyat Nedir?", Türkiye Yazarlar Birliği Konferansları, Mart 2004.
 177. "Felsefe ve Eğitim", Hacettepe Üniversitesi Kültür Sanat Danışmanlığı Konferansları, Mart 2004.
 178. "Araştırmanın Üç Aşaması", İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Konferansları, Mart 2004.
 179. "Sanat ve Felsefe", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilim Konferansları, Mart 2004.
 180. "Cumhuriyet Kavramı Üstüne", ODTÜ Tarih Topluluğu, Mart 2004.
 181. "Levinas'tan Terapiye", Türkiye Psikiyatri Derneği VIII. Bahar Sempozyumu, Nisan 2004.
 182. "Verimlilik Felsefesi", Milli Prodüktivite Merkezi Konferansları, Nisan 2004.
 183. "Etik ve Kendini Tanıma", ODTÜ Akıllı Sınıf Konferansları, Nisan 2004.
 184. "Yaşam Desteği Sonlandırılmasında Sosyal Psikolojik Dinsel Sorunlar", Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, Nisan 2004.
 185. "Felsefe, Mimarlık ve Kimlik", Diyarbakır Mimarlar Odası Konferansları, Mayıs 2004.
 186. "Sanat ve Öte", Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Konferansları, Mayıs 2004.
 187. "Bir Anlam Yumağı Olarak Beden", XI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2004.
 188. "Anlam Sağlığı Açısından Hukuk", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar II Sempozyumu, Eylül 2004.
 189. "Anlam Sağlığımız", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Aydınlanma Konferansları, Eylül 2004.
 190. "Mekan Oluşumunda Düzen ve Düzensizlik", İTÜ Mimarlık Fakültesi Konferansları, Ekim 2004.
 191. "Anlam Sağlığımız ve Sorunları", Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmenler Semineri, Ekim 2004.
 192. "Cumhuriyetin Felsefesi", H.K.E.M.B.L. Cumhuriyet ve Atatürk Haftası Etkinlikleri, Ekim 2004.
 193. "Bilimi Bilmek, İnsanı Bilmek", Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar ve Eser Oluşturma İlkeleri Sempozyumu, Ekim 2004.
 194. "Ne Oluyor Bize?", Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Konferansları, Kasım 2004.
 195. "Düşünceler ve Yaşamlar", Türk Amerikan Derneği Konferansları, Kasım 2004.
 196. "Sevgi ve Sevilen", Dinamik Grubu Konferansları, Kasım 2004.
 197. "Bir Yaşantı Olarak Matematik", ODTÜ Matematik Topluluğu Matematik Günleri, Kasım 2004.
 198. "Anlam Dünyamızın Sağlığı Sorunu", Muğla Üniversitesi Konferansları, Kasım 2004.
 199. "Türkiye'de Anlam Sağlığı Açısından Değerlerimiz", Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Kasım 2004.
 200. "Sınav Gemisinde Yolculuk", Gaziantep Vakfı Okulları Konferansları, Aralık 2004.
 201. "Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair", Gaziantep Vakfı Okulları Konferansları, Aralık 2004.
 202. "Hiç İçinde Yolculuk", Kırkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 2004.
 203. "Teknoloji ve İnsan", Felsefeciler Derneği Konferansları, Aralık 2004.
 204. "Sporla Görünen İnsan Yüzü", Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Konferansları, Aralık 2004.
 205. "Kişisel Etik", ODTÜ Uygulamalı Etik Merkezi Konferansları, 2005.
 206. "Hayatımızın Anlamı Nerede?", Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi Etkinlikleri, Ankara, Ocak 2005.
 207. "Aşktaki Teknoloji,Teknolojideki Aşk", Makina Mühendisleri Odası Konferansları, İstanbul, Ocak 2005.
 208. "Eğitim ve Öğretim Felsefesinde Değişimler", Özel Okullar ve Eğitimde Değişimler Sempozyumu, Antalya, Ocak 2005.
 209. "Şiir Üstüne", Şair Evi Konferansları, Ankara, Ocak 2005.
 210. "Güven Turan'ın Şiiri", Altın Portakal Şiir Sempozyumu, Şubat 2005.
 211. "Felsefe ve Yaşam", İngiliz Kültür Derneği Konferansları, Şubat 2005.
 212. "Felsefe ve Şeytan", Mülkiye Felsefe Topluluğu Konferansları, Mart 2005.
 213. "Nermi Uygur'u Anarken", ODTÜ Felsefe Bölümü Seminerleri, Mart 2005.
 214. "Batı'nın Hayatımızdaki", Bilim Ütopya Topluluğu Konferansları, Mart 2005.
 215. "Bilginin Toplumsal ve Kültürel Anlamı", Marmara koleji Sosyal Bilimler ve Felsefe Günü,, Mart 2005.
 216. "Özgür İnsanın Ayak Bağları", TMMOB Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Konferansları, Mart 2005.
 217. "Gönül Nedir?", Sosyal Demokrasi Derneği Konferansları, Nisan 2005.
 218. "Felsefe ve Hayat", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferansları, Nisan 2005.
 219. "Bilmeyi Bilme", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Konferansları, Mayıs 2005.
 220. "Gönülden Bilime", Med-Cezir Etkinlikleri, Mayıs 2005.
 221. "Mühendislik Etiği", Ulusal Uçak,Havacılık ve Uzay Mühendiliği Kurultayı, Mayıs 2005.
 222. "Etik ve Nöroetik", Nöroetik'e Çoğul Displinli ve Çoğul Meslekli Yaklaşım Sempozyumu,Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sini, Mayıs 2005.
 223. "Bilgi Denen Bilinmeyen", Fizik,Toplumsal Kuram ve Felsefe Kavşağında İnsan ve Bilgi Sempozyumu, A. Ü. İletişim Fakültesi, Mayıs 2005.
 224. "Aziz Nesin'in Eğitim Anlayışı", Aziz Nesin Vakfı ve Edebiyatçılar Derneği'nin Düzenlediği Aziz Nesin Sempozyumu, Haziran 2005.
 225. "Uzlaşmadaki Çatışmalar, Çatışmadaki Uzlaşmalar", Türk Toplumunda Uzlaşma Becerisi Sempozyumu, Haziran 2005.
 226. "Yaşam ve Felsefe", Türk Enfeksiyon Vakfı Enfeksiyon Okulu Konferansları, Ağustos 2005.
 227. "Aşk:Türkülerden Düşünceye", Muğla Kültür Şenliği Konferansları, Eylül 2005.
 228. " Sonsuz ve Görecelik", Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2005 .
 229. "Bilim Felsefesi Açısından Yaşam-Bilim-Felsefe Bağı", Üniversitelerde Ulusal Planlama Sempozyumu, Antalya, Ekim 2005.
 230. "Kişisel Etik", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Ekim 2005.
 231. "Biyo-etik Nedir?", ODTÜ Biyo-Etik Topluluğu Konferansları, Ekim 2005.
 232. "Ahlak Özgürlük Gerektirir", Siyasette ve Yönetmde Etik Sempozyumu, Kasım 2005.
 233. "Buyruklar, Gerçekler ve Felsefe", A.Ü.DTCF Felsefe Bölümü Konferansları, Kasım 2005.
 234. "Yaşamı Türkçeden Duymak, ODTÜ Türkçe Topluluğu Konferansları, Kasım 2005.
 235. "Ağyar", ODTÜ Edebiyat Topluluğu Konferansları, Kasım 2005.
 236. "Bilgi-Ahlak-Özgürlük Üçgeni Üstüne", İTÜ Bilgi, Ahlak,Özgürlük Tartışmaları Sempozyumu, Aralık 2005.
 237. "Üniversite, Bilim ve Avrupa Kültürü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Kulubü Etkinlikleri, Ocak 2006.
 238. "Üniversite Etiği", ODTÜ Etkili Eğitim ve Ar-Ge Seminerleri, Ocak 2006.
 239. "Yaratıcılık", 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Toplam Kalite Haftası, Şubat 2006.
 240. "Demokrasi ve Etik", Türkiye Diyanet Vakfı Konferansları, Mart 2006.
 241. "Mekan ve İnsan", Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konferansları, Mart 2006.
 242. " Din ve Etik", ODTÜ Uygulamalı Etik Konferansları, Mart 2006.
 243. "Nermi Uygur'un Anısına", Maltepe Üniversitesi Konferansları, Mart 2006.
 244. "Felsefe ve Eğitim", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferansları, Mart 2006.
 245. "Bilim ve Felsefe", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisansüstü Eğitim Seminerleri, Nisan 2006.
 246. "Bilimde İnsanın Gönlü", Bahçeşehir Koleji Bilimin Renkleri Konferansları, Nisan 2006.
 247.  "Gönül", Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Konferansları, Nisan 2006.
 248. "Matematik ve Felsefe", TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Aydınlanma Konferansları, Nisan 2006.
 249. "Atatürk'ün Felsefesi", Anara Üniversitesi DTCF Atatürkçü Düşünce Derneği Konferansları, Mayıs 2006.
 250. "Felsefî Yaşam", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Topluluğu Seminerleri, Mayıs 2006.
 251.  "Teknolojinin Gönlümle Ne İlgisi Var?", TÜBA İsatanbul Grubu Etkinlikleri, Mayıs 2006.
 252. "An Example of Anatolian Peacemakers: Yunus Emre", Towards Universal Peace, Seminar Project of European Union, Haziran 2006.
 253. "Güzel Nedir?", Estetik Plastik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Haziran 2006.
 254. "Yapıtın Yapanı", Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi, Eylül 2006.
 255. "Olasılıkla Olmak", Mantık, Matematik ve Felsefe IV. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2006.
 256. " İnsan ve Gizi", Ulusal Eğitim Derneği Konferansları, Eylül 2006.
 257. "Bilim Felsefesi ve Hekimlik", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferansları, Eylül 2006.
 258. " Mimar ve Plancı Mekana Neyler?", Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Açılış Konferansı, Ekim 2006.
 259. " Bir İnsan Olarak Mühendis", EMO Ankara Şubesi Seminerleri, Ekim 2006.
 260. "Metaforla Saadet Olmaz", TÜYAP Kitap Fuarı Konuşmaları, Ekim 2006.
 261. " 'İyi' ve 'Kötü'nün Kaynağı", II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ekim 2006.
 262. "Bilim ve Felsefe İlişkisi", İstanbul Kültür Koleji Yer ve Gök Bilimlerinin Dün ve Bugünü Semineri, Kasım 2006.
 263. "Hayatımızı Anlamanın Anlamı, TED Koleji Seminerleri, Kasım 2006.
 264. "Felsefe", Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Konferansları, Kasım 2006.
 265. "Felsefe Nedir?", Uludağ Bilgi Bilim Sanat Konferansları, Kasım 2006.
 266. "Felsefe-Edebiyat İlişkileri", Çukurova Üniversitesi Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, Aralık 2006.
 267. "Bilinç Üstüne, Akdeniz Üniversitesi Korkut Yaltkaya Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu", Aralık 2006.
 268. "Aklın Sınırındaki 'Dava' ", TODAİ Sinemada Felsefe Etkinlikleri, Aralık 2006.
 269. "Teknoloji ve Felsefe", Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Konferansları, Ocak 2007.
 270. "Tarih Boyunca Din ve Kültür", Türk İngiliz Kültür Derneği Seminerleri, Ocak 2007.
 271. "Nietzsche'de Bizi Bekleyen", Philosophy in Assos, Şubat 2007.
 272. "Günlük Hayatımızda Estetiğin Yeri", Emniyet Genel Müdürlüğü Seminerleri, Şubat 2007.
 273. "Bir İnsan Olarak Akademisyen", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri, Şubat 2007.
 274. "Felsefe ve Hayat", Kültür Bakanlığı Uzman Eğitimi Seminerleri, Şubat 2007.
 275. "Bilim Denen Muhabbet", İstanbul Kültür Üniversitesi Muhabbete Yolculuk Seminerleri, Şubat 2007.
 276. "Tarihi, Şimdisi ve Geleceği İçinde Bilim Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferanslar, Mart 2007.
 277. "Akademik Hayat Üzerine", Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl Etkinlikleri, Mart 2007.
 278. "Filozof Üniversiteye Neyler?", Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferansları, Nisan 2007.
 279. "Ahlak Felsefesi Siyaset İçin Ne Anlatıyor?", Türk Kadınları Derneği Siyaset ve Etik Konferansları, Nisan 2007.
 280. "Bilgi ile Olmak", Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kariyer Günleri Konferansları, Nisan 2007.
 281. "Bir İnsan Olarak Öğretim Üyesi", Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Konferansları, Nisan 2007.
 282. "Bilgelik", Hece Kültür Evi Konferansları, Nisan 2007.
 283. "Aşk", ODTÜ Mezunları Derneği Konferansları, Mayıs 2007.
 284. "Yunus'dan İçerü", Estetik Açıdan Türk Kültürüne Bakış Kongresi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mayıs 2007.
 285. "Edebiyat-Felsefe İlişkisi", İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, Mayıs 2007.
 286. "How Can We Rejuvenate Ethics Embedded in the Concept of Democracy?", Citizens Across Boundaries, Mayıs 2007.
 287. "Bizi Ayıran ve Bütünleşme İhtiyacı Yaratan Şiddet", 32. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi, Mayıs 2007.
 288. "Bilimsel Araştırma ve Aktif Eğitim", Dokuz Eylül Üniversitesi Aktif Eğitim Kurultayı, Haziran 2007.
 289. "Biyoloji ve Felsefe", İstanbul Kültür ÜniversitesiBiyolojik Bilimlerde Son Gelişmeler Sempozyumu, Haziran 2007.
 290. "Yaratıcılık", Özel Ege Lisesi Seminerleri, Eylül 2007.
 291. "Bilimdeki Sanat, Sanattaki Bilim", Mantık, Matematikve Felsefe V. Ulusal Sempozyumu, Eylül 2007.
 292. "Duygusal Ahlak", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırmaları Merkezi Konferansları, Ekim 2007.
 293. "Teknoloji Gönül Bağı", ODTÜ AR-GE Topluluğu Konferansları, Kasım 2007.
 294. "Aydın Üzerine", Mehmet Ali Aybar'ı Anma Sempozyumu, Kasım 2007.
 295. "Bir İnsan Olan Mekan", IV. Mimarlık Eğitimi Kurultayı, Kasım 2007.
 296. "Yunus'un Sandığındaki Felsefe", Türk Amerikan Kültür Derneği Konferansları, Kasım 2007.
 297. "Bilim ve Felsefe Işığında Yönetim", Kara Harp Okulu Üst Düzey Yönetici Eğitimi Konferansı, Kasım 2007.
 298. "Bilim ve Hayat İlişkisi", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Kasım 2007.
 299. "Gençlik ve Yaşam", Batıkent Felsefe Günleri, Ocak 2008.
 300. "Türk Müziği Nağmelerinden Düşünceye:Sevgilinin Halleri", ODTÜ Mezunları Derneği Etkinlikleri, Ocak 2008.
 301. "Eğitimin İdeolojik Anlamı", TED Ankara Uluslararası Eğitim Forumu, Ocak 2008.
 302. "Bilgelik Üzerine", Uludağ Felsefe Konferansları II, Şubat 2008.
 303. "Aidiyet Duygusunun Anlamı", 5. İnsan Kaynakları Kongresi, Şubat 2008.
 304. "Gönlüm Hayatımın Neresinde?", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferansları, Mart 2008.
 305. "Eğitim Fesefesi", Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Mart 2008.
 306. "Şehir ve Kimlik", Kent ve İslam Konferansı, Mart 2008.
 307. "Türk Müziği Nağmelerinden: Kadın", Türk Kadınları Kültür Derneği Konferansları, Mart 2008.
 308. "Du est", Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Dostluk Sempozyumu, Nisan 2008.
 309. "Felsefenin ve Aşkın Dili", Uluslararası İstanbul Beyoğlu Şiir Festivali, Nisan 2008.
 310. "Hukuk ve Etik", Uygulumalı Etik Konferansları, Nisan 2008.
 311. "Olağanötesi Bir Yaşam Olanağı Olarak Din", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüzde Dinin Anlaşılma Problemi Sempozyumu, Nisan 2008.
 312. "Bilginin Renkleri", Felsefe Açısından Sanat ve Dil, Mimar Sinan Üniversitesi, Nisan 2008.
 313. "Tarihi, Şimdisi ve Geleceği İçinde Bilim-Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Mayıs 2008.
 314. "İnsanın Bakımı", Türkiye Yüksek İhtisas ve Araştırma Sağlık İşletmesi Hemşire Haftası Konferansları, Mayıs 2008.
 315. "Üniversite ve Özerklik", İzünider Konferansları, Mayıs 2008.
 316. "What is it like to be a young?", Great Anatolian Meeting of the World Cultures and Youth, Mayıs 2008.
 317. "Doğa ve Felsefe", İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Kulübü Konferansları, Haziran 2008.
 318. "Bedenim Hayatımın Neresinde Duruyor?", 5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Haziran 2008.
 319. "Gönül ve Bilgi İşleri", Hacattepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları, Ekim 2008.
 320. "Gönülden Bilime, Bilimden İnsana", 6. Uluslararası katılımlı Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Ekim 2008.
 321. "Gönlünü Gören Var mı?", 9. Ulusal Romatoloji Kongresi, Ekim 2008.
 322. "Bilim Felsefesi ve Yönetim", Üst Düzey Yönetici Eğitimi Sertifika Programı, Kara Harp Okulu, Kasım 2008.
 323. "Bir Kültürle Algılamak", Algıdan Bilgiye Dış Dünya Kongresi, Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi, Kasım 2008.
 324. "Yaşantı, Oluşum, Anlam", Felsefe Günleri: "Anlam" Kongresi, ODTÜ, Aralık 2008.
 325. "Tarih Felsefesi Nedir?", Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Aralık 2008.
 326. "Yaratıcılık ve Değerler", Happy Kids Yaratıcılık Sempozyumu, 2009.
 327. "Nasıl Yaşamalıyız?", Batıkent Endüstri Meslek Lisesi Felsefe Kulübü Konferansları, Ankara, Ocak 2009.
 328. "Matematik Hayattır", Oyak Matematik Yarışması 2. Matematik Semineri Konferansı, Şubat 2009.
 329. "Yetkin Mühendis", TMMOB Elektrik Mühendisleri odası Yetkin Yetkili Mühendislik Forumu, Şubart 2009.
 330. "Genom Projesinin Felsefi Boyutları", 6. Gazi İç Hastalıkları Günleri, Mart 2009.
 331. "Nereden Çıktı Bu Ahlak? Nietzche Nihilizm ve Günümüz", Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu Konferansları, Mart 2009.
 332. "Etik, Ahlak ve Hukuk", Kamu Görevlileri Etik Kurumu Yönetim Etiği Seminerleri, Mart 2009.
 333. "Tarihi Şimdisi ve Geleceği İçinde Bilim Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Mart 2009.
 334. "Gönülden Felsefeye Yol Var mı?", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Yunus Aran Konferansları, Mart 2009.
 335. "Gönül Kavramı", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konferansları, Mart 2009.
 336. "Felsefe ve Gönül", Alman Lisesi Felsefe Konferansları, Mart 2009.
 337. "Öğrenme Bedeni", 2. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Nisan 2009.
 338. "Tarihten Bugüne Alevilik", Cem Vakfı Alevilerin Anadolu Kültürüne Katkıları Sempozyumu, Nisan 2009.
 339. "Araştırma Nedir?", Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Seminerleri, Nisan 2009.
 340. "Ahlaksız Kimdir?", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Nisan 2009.
 341. "Sporun Ahlakı, İnsanın Ahlakı", Başkent Üniversitesi Sporda Etik Konferansları, Nisan 2009.
 342. "Ahlak, Sanatve Güzellik", Köksal Toptan Lisesi 4. Edebiyat Günleri, Mayıs 2009.
 343. "Türk Müziği Nağmelerinden Düşünceye", Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Toplantıları, Mayıs 2009.
 344. "Bir Düşünür ve İnsan Olarak Necati Öner", Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Çalışma Topluluğu Büyüklere Saygı Toplantıları, Haziran 2009.
 345. "Nedim'in Şiirinde Sevgilinin Halleri", Türk Diyanet Vakfı Etkinlikleri, Haziran 2009.
 346. "Düşünce Derinliğimizdeki Bir Kaynak Olarak Mevlana", 802. Doğum Yılında Mevlana'yı Anma Toplantısı, Eylül 2009.
 347. "Etik Nedir? Etik, Ahlak ve Hukuk: Etikle İlgili Felsefi Yaklaşımlar", Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Avrupa Birliği Konferansları, Ekim 2009.
 348. "Ahlak, Sevgi, Bilgi", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Ekim 2009.
 349. "Etik ve Hayat", Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Polis Etik Eğitimcilerinin Eğitimi Konferansları, Ekim 2009.
 350. "Bir Liderin Liderlik Sırları", 3. Akdeniz Yönetim Buluşması, Ekim 2009.
 351. "Ergin Günce'deki Erginlik", 2. Şiir ve Sanat Şöleni, Ekim 2009.
 352. "İnsan ve Gündem", Türk İnfeksiyon Okulu Konferansları, Ekim 2009.
 353. "Bilmeyi Bilmek", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konferansları, Ekim 2009.
 354. "On the Spiritual Aspect of Neighborhood", German-Turkish Future Workshop (Keynote Speaker), Aralık 2009..
 355. "Toplumsal Bellek", Gazi üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi Bilgi ve Bellek Sempozyumu, Aralık 2009.
 356. "İroni Kavramı Işığında Karikatür ve Felsefe", Karikatür ve Felsefe Sempozyumu, Aralık 2009.
 357. "Ermeni Sorununun Ahlaki Boyutları", Politik Psikoloji Derneği Konferansları, Aralık 2009.
 358. "Milli Eğitim Politikamız Üzerine", Milli Güvenlik Akademisi Konferansları, Ocak 2010.
 359. "Uluslararası İlişkilerin Ahlakı", Psikoloji Derneği Konferansları, Şubat 2010.
 360. "Etik ve Liderlik", Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi Konferansları, Aralık 2010.
 361. "Felsefe ve şiir", 13. Altın Portakal Şiir Etkinlikleri, Mart 2010.
 362. "Tutkularımız ve Düşüncelerimiz", Hitit Üniversitesi Felsefe Günleri, Mart 2010.
 363. "Gönülden Gönüle", Altındağ Belediyesi Hamamönü Söyleşileri, Mart 2010.
 364. "Tıp ve Felsefe", 29 Mayıs Hastanesi Konferansları, Mart 2010.
 365. "Felsefeyi Besleyebilecek Bir Kaynak Olarak Türkiye'deki Yaşama Dünyası", Türkiye'de Felsefenin Geleneği Ve Geleceği-İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu, Mart 2010.
 366. "Türk Müziği Nağmeleri Işığında Kadın Tasviri", Türk Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Konferansları, Mart 2010.
 367. "Erosefe Üstüne", Antik Yunanda Felsefe ve Çağımıza Etkileri-Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyumu, Nisan 2010.
 368. "Bilimsel Duyarlılık", Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2010.
 369. "Etik Değerler Eğitimi", Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferansları, Mayıs 2010.
 370. "Etiğin-Ahlakın Yönetim Hayatımızdaki Yeri", Etik Kültürün Geliştirilmesinde Kamu Yönetimi-Özel Sektör İşbirliği Sempozyumu, Mayıs 2010.
 371. "Barışa Varamayışın Engelleri", XVII.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Haziran 2010.
 372. "Felsefe Açısından Eğitici", Türk Eğitim Derneği TED Okulları Oryantasyon Programı, Ağustos 2010.
 373. "Mühendislik Eğitiminde Duyarlık", TMMOB Harita Mühendisleri Odası Konferansları İzmir, Ağustos 2010.
 374. "Aşk Üstüne", Kuş Adası Belediyesi Kültür Konferansları, Eylül 2010.
 375. "Genç Yaşlılık", Dünya Yaşlılar Günü Konferansları, Ekim 2010.
 376. "Türk Biliminin Önündeki Engellerin Felsefi Açıdan İrdelenmesi", Türkler ve Bilim Dünden Yarına- TOBB ETÜ, Ekim 2010.
 377. "Aşk ve Felsefe", Antalya Koleji Ca-Fe Etkinlikleri Konferansları, Kasım 2010.
 378. "Toplum Bilinci", Gazi Üniversitesi Nöro-psikiyatri Merkezi Nöro-Felsefe Sempozyumu, Aralık 2010.
 379. "Tarih Hayatımızın Neresinde Duruyor? ", Karadeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları, Aralık 2010.
 380. "Araştırma Etiği", Ege Ar-ge ve Teknoloji Günleri, Aralık 2010.
 381. "Mevlanada Varlık-Bilgi-Değer ve Aşk Bağı Üstüne Bir Deneme", 3. Eğitimde Kalite KongresiAralık 2011.
 382. "Matematikle Hayat Yolculuğu", Oyak Matematik Yarışması 4. Matematik Semineri, Şubat 2011.
 383. "Eğitim Üzerine", İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Sempozyumu IV, Nisan 2011.
 384. "Bilim Denen Yolculuk", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uluğ Bey Bahar Konferansları, Nisan 2011.
 385. "Canım Yobazlarım Benim", Kurtuba Kitapevi Konferansları, Mayıs 2011.
 386. "İçimdeki Şehir", Türk Felsefe Derneği ve Kastamonu Üniversitesinin Düzenlediği Şehir ve Felsefe Konferansları, Mayıs 2011."
 387. "Yunus Emre ve Sandıklı", Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Konferansları, Eylül 2011.
 388. "Aşk ve Kültür", Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Eylül 2011.
 389. "Bilimin Özgüllüğünü Felsefenin Özgürlüğünde Tartışmak", Ege Üniversitesi Konferansları, Ekim 2011.
 390. "Felsefede Canın Önemi", BUSIAD Açık KapıToplantıları: Felsefe Söyleşileri, Ekim 2011.
 391. "Değişen Dünyamızda İnsan", İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferansları, Ekim 2011.
 392. "Bilim ve Aşk", 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ekim 2011.
 393. "Özgürlük Hayatımızın Neresinde?", Dokuz Eylül Üniversitesi Düşün Toplantıları, Kasım 2011.
 394. "Candan Gönüle", Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Konferansları, Şubat 2012.
 395. "Türkülerin Dili", Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Gençlik Derneği Konferansları, Mayıs 2012.
 396. "Düşünmeyi Düşünme", Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran 2012.
 397. "ODTÜ'lü Olmak", ODTÜ Kuzey Kıbrıs Oryantasyon Programı Konuşmaları, Eylül 2012.
 398. "Mühendislik ve Yaşam", EMO Ankara Şubesi Etkinlikleri, Ekim 2012.
 399. "Felsefe Nedir?", Ankara Düşünce Araştırmaları Merkezi Konferansları, Ekim 2012.
 400. "Demokrasi Ahlakı", ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Konferansları, Ekim 2012.
 401. "Can Kavramı Üstüne", Altındağ Belediyesi Hamamönü Konferansları, Ekim 2012.
 402. "Sanatta ve Tarihte Sosyal Sorumluluk", Eskişehir Kalite Şöleni, Ekim 2012.
 403. “Sofia, Hikmet, Bilgelik”, Bülent Ecevit Üniversitesi Akademide Hikmet Din Felsefe Sempozyumu, 2013.
 404. “Ötekiyle Yaşamak”, Anadolu Aydınlanma Vakfı Konferansları, Şubat 2013.
 405. “Etik Nedir?”, TED Üniversitesi Konferansları, Şubat 2013.
 406. “Mutsuzluk Ahlaksızlıktır”, Felsefeciler Derneği Konferansları, Mart 2013.
 407. “Etik ve Yaşam”, TED Üniversitesi Konferansları, Mart 2013.
 408. “Demokrasi Ahlakı”, Uygulamalı Etik Araştırma Araştırma Merkezi Konferansları, Mart 2013.
 409. “İnsan ve Ahlak”, İkinci Kamu Etiği Kongresi, Mart 2013.
 410. “Şiir ve Felsefe”, Altın Portakal Şiir Ödülü Konferansları, Mart 2013.
 411. “Bilim Aşkı ve Yenilik Kültürü”, Türk Bilim Araştırma Vakfı Konferansları, Nisan 2013.
 412. “Mutsuzluk Ahlaksızlıktır”, Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferansları, Nisan 2013.
 413. “Bir Çatışkan arlık Olarak İnsan”, Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Etkinlikleri KOnferansları, Nisan 2013.
 414. “Kimiz?”, TOVAK Kimlik, Uygarlık ve Ahlak Sempozyumu, Nisan 2013.
 415. “Bize Öğretilen Roller”, 3. Ankara Psikodrama Günleri, Nisan 2013.
 416. “Bilmek ya da Bilmemek”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferansları, Eylül 2013.
 417. “Gönül ve Bilgi İşleri”, Bursa Felsefe Topluluğu, Ekim 2013.
 418. “Öğretmen Öğrenci İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferansları, Ekim 2013.
 419. “Cumhuriyet ve Gönlümüz”, Uygulamalı Etik Araştırma Araştırma Merkezi Konferansları, Kasım 2013.
 420. “Cumhuriyetin Değerleri ve Felsefesi, Kasım, 2013.
 421. “Felsefeyle Yoğrulmuş Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Kasım 2013.
 422. “Mimarlık, Dönüşüm, Gelecek”, Maltepe Üniversitesi Mimarlığı Yeniden Düşünmek Sempozyumu, Aralık 2013.
 423. "Mitos ve Filosofia”, Türk İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji Konferansları, Aralık 2013.
 424. “Morality in Communication”, ODTÜ Uygulamalı Etik Merkezi Konferansları, Mart 2014.
 425. “Şiir Pınarından Başka”, Altın Portakal Şiir Ödülleri Konferansları, Mart 2014.
 426. “Bilimin Sınırları”, Bilimsel Yöntem Tartışmaları III-Hitit Üniversitesi, Mart 2014.
 427. “Medya Etiği”, RTÜK Konferansları, Nisan 2014.
 428. “Birlikte Yaşamanın Kavramları”, Birlikte Yaşamak Sempozyumu, Nisan 2014.
 429. “İnsan Gibi Yaşamak”, 9 Eylül Hemşirelik Haftası Konferansları, Mayıs 2014.
 430. “İnsanın Bakımı”, Bayındır Hastanesi Hemşirelik Haftası Konferansları, Mayıs 2014.
 431. “Orhan Veli'den Esen Düşünce Rüzgârı: Edebiyatın Düşünceyle Dansı, Haziran 2014.
 432. “Zamanın Ruhu ve Eros”, 12. Cinsel Sağlık Kongresi, Ekim 2014.
 433. “Bilmemek”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Kültür-Sanat Konferansları, Ekim 2014.
 434. “Felsefe Açısından Aşk”, Neo-Cortex Derneği Konferansları, Ekim 2014.
 435. “Sağlığa Dokunan El”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Okul-Hastane İşbirliği K, Kasım 2014.
 436. “Ülkemiz Gönlünü Hatırlamalıdır”, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim 2014 Etkinliği, Kasım 2014.
 437. “Başka Neredesin?”, Başkent Psikoloji ile 42 Dakika Konuşmaları, Kasım 2014.
 438. “Hayatımızda Mantığın Yeri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Felsefesi Seminerleri, Kasım 2014.
 439. “Felsefi Açıdan Bakım”, 3.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, Kasım 2014.
 440. “Müzikteki Felsefe”, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Konferansları, Kasım 2014.
 441. “Eğitime Felsefe ile Bakmak”, 1. Eğitim Kongresi, Kasım 2014.
 442. “Eğitimde Estetik”, 1.Eğitim Kongresi, Kasım 2014.
 443. “Yabancılaşma”, Mersin Üniversitesi Konferansları, Aralık 2014.
 444. “Etik Kavramı Üstüne”, Türkiye Ormancılar Derneği Ormancılık ve Meslek Etiği Konferansı, Aralık 2014.
 445.  “Gönlümüz Uyuyor mu?”, Atatürk Kültür Merkezi Kültür Konuşmaları, Ankara, 4 Şubat 2015.
 446. “Türkiye’de Felsefe Eğitimi”, Eğitim Politikaları ve Felsefe Grubu Dersleri Sempozyumu, Ankara, 24 Ocak 2015.
 447. “Bilmemek”, Türk Toraks Derneği XIV. Kış Okulu, Antalya, 21 Şubat 2015.
 448. “Felsefe Nedir?”, Fatsa Kaymakamlığı Felsefe ve Edebiyat Günleri, 24 Şubat 2015.
 449. “Birinci Dünya Savaşı ve Felsefe”, Türk İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji/Sanat Tarihi Seminerleri, Ankara, 14 Şubat 2015.
 450. “Birliktelik”, Türk Felsefe Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ortak Yaşama Kültürü Konferansları, Van, 18 Mart 2015.
 451. “Umudumuzu Yitirmeyelim” Seferihisar Belediyesi Tohum Takas Bayramı Konuşmaları, 28 Şubat 2015.
 452. “Dünyaların Dünyada Birlikteliği”, Türk Felsefe Derneği ve İstanbul Üniversitesi Ortak Yaşama Kültürü Konferansları, İstanbul, 20 Mayıs 2015.
 453. “Bilim Felsefesi ve Alternatif Tıp”, Türk Toraks Derneği Mesleki Gelişim Kursu, Antalya, 21 Şubat 2015.
 454. ”Felsefe ve Şiir”, Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü Seminerleri, Erzurum, 15 Mayıs 2015.
 455. “Nietzsche”,   Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Düşüncenin İzinde Konferansları, 15 Nisan 2015.
 456. “Umut Nerede?”, İzmir Balçova Belediyesi Etkinlikleri, 17 Nisan 2015.
 457. “Siyaset Ahlakı”, Sosyal Demokrasi Derneği Konferansları, 7 Nisan 2015.
 458. “Manevi Yaşlılık”, Geriatrik Bilimler Sempozyumu, Ankara, Ekim 2015.
 459. “Ölümün Felsefi Anlamı”, IV. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Kırıkkale, 7 Ekim 2015.
 460. “Felsefenin Zemini ve İmkânı”, Türkiye ve İran’da Çağdaş Felsefe Sempozyumu, Tahran, 27 Eylül 2015.
 461. “Doğa Bilimleri ve Gelenek”, Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Kasım 2015.
 462. “Aydınlıklar İçinde Bilimin Aydınlığı”, SBF Bilim ve Aydınlanma Semineri, Ankara, 11Kasım 2015.
 463. “Aşk Felsefesi”, İzmir Sanayi Bölgesi Kültür Konuşmaları, 12 Şubat 2016.
 464. “Öteki”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kültür Sanat Söyleşileri, 22 Şubat 2016.
 465. “İçimizdeki Dünya”, Atılım Üniversitesi Kültür Söyleşileri, Ankara, 19 Şubat 2016.
 466. “Geçmişten Gelecek Perspektifine İnsan ve eğitim”, IV. Uluslararası Eğitim Forumu, Türk Eğitim Derneği, Ankara, 2 Nisan 2016.
 467. “Basın Özgürlüğü”, Turgut Özal Üniversitesi Konferansları, Ankara, 7 Nisan 2016.
 468. “Açıklık”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Felsefe ve Sanat Topluluğu Konferansları, 13 Mayıs, 2016.
 469. “İnsan Haklarına Dayalı Devlet Modeli”, 15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, 28 Mayıs 2016.
 470. “Ankara’da Bilim Tarihi ve Felsefesi, Kurumsallaşma ve Gelişme Sancıları”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Konferansları, Ankara, 4 Haziran 2016.
 471. “Aile ve Gençlik”, Hitit Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Etkinliği, Çorum, 18 Mayıs 2016.
 472. “Genç Olmak”, Ulusal Eğitim Derneği Konferansları, Ankara, 25 Haziran 2016.
 473. “Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi”, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 76. Yılı Konferansları, İzmir, 16 Nisan 2016.
 474. “Öteleyen Edebiyat”, Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın Üniversitesi, Bartın, 28 Nisan 2016.
 475. “Öğrenmenin Felsefesi”, Avrupa Birliği Eğitim Forumu”, TOBB, Kocaeli, 1 Haziran 2016.“Kentli Olmak”, 1. Kentsel Tasarım Sempozyumu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara,7 Ekim 2016.
 476. “Nusret Hızır ve Mantıkçı Pozitivizm”, Türkiye’de Beşeri Bilimler Konferansları, Ankara, 15 Ekim 2016.
 477. “Bir ‘Agora’ Etkinliği Olarak Felsefe”, I. ODTÜ Lisans Öğrencileri Felsefe Kongresi, Ankara, 5 Kasım, 2016.
 478. “Etik Nedir? Niçin Önemlidir?”, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Konferansları, Ankara, 9 Kasım 2016.
 479. “Nietzsche: Bir Felsefe İnsan”, Zigana Zirvesi: Yükseklerde Nietzsche, Trabzon, 26 Kasım 2016.
 480. “Anadolu’da Türkleri Karşılayan Felsefe”, Türk-İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji Topluluğu Seminerleri, Ankara, 24 Aralık, 2016.
 481. ”Toplumsal Sözleşme”, Felsefe Kültür Sanat Derneği Çankaya Söyleşileri, Ankara, 21 Ocak, 2017.
 482. “Siyaset ve Etik”, Boğaziçi Siyaset Okulu Seminerleri, İstanbul, 3 Şubat, 2017.
 483. “Aşk Üstüne”, İçsel Canlanma Merkezi Seminerleri, Ankara, 11 Şubat, 2017.
 484. “Siyaset Ahlakı”, Sosyal Demokrasi Okulu Seminerleri, Bursa, 10 Mart 2017.
 485. “Akademik Özgürlük”, Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, 7 Nisan 2017.
 486. “İnsan”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Felsefe Bölümü Münazara Topluluğu Konferansları, Karaman, 4 Mayıs, 2017.
 487. “Mutsuzluk Ahlaksızlıktır”, 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, 12 Mayıs, 2017.
 488. “Etik Nedir?  Etik Kavramının Türk Kültürü Açısından İncelenmesi”, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi Seminerleri, Ankara, 10,17, 24 Temmuz 2017.
 489. “Can Sağlığı”, Uluslararası X. Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, 13-14 Ekim 2017.
 490. “Etik Nedir?  Etik Kavramının Türk Kültürü Açısından İncelenmesi”, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi Seminerleri, Ankara, 2 Kasım 2017.
 491. “Zekânın Hayatımızdaki Yeri”, V. Zekâ ve Yetenek Kongresi, Ankara, 4-5 Kasım 2017.
 492. “Hüzün”, Nağmeden Gönüle II, ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara, 5 Kasım 2017.
 493. “Masallarım Masalı Şiiri Odağında Nazım Hikmet Ran”, Kadıköy Belediyesi, Tarih Edebiyat sanat Kütüphanesi ve Merkezi Söyleşileri, İstanbul, 30 Kasım 2017.
 494. “Can Yapay Olarak Oluşturulabilir mi?”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, Turing’den Geleceğe Yapay Zeka Konferansı, 9 Aralık 2017.
 495. “Türkiye’de Teo Grünberg Olmak”, 90. Yaş Günü Onuruna Teo Grünberg Sempozyumu, ODTÜ, 24 Kasım 2017.
 496. “Can Öğretmen”, 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak Temalı Öğretmenler Günü Etkinliği, ODTÜ, 24 Kasım 2017.
 497.  “Can Eşitliği”, TED Eşit Bir Gelecek Çalıştayı, Ankara, 6 Ocak 2018.
 498.  “Teknoloji Felsefesi”, Havelsan  5. Teknoloji Zirvesi, Antalya, 15-18 Şubat 2018.
 499.  “Can Cana İletişim”, IV. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1-3 Mart 2018.
 500.  “Can Olmak”, Urla Felsefe Gönüllüleri Toplantıları, Urla, 3 Mart 2018.
 501.  “Can İnsan, Can Toplum”, Politik Psikoloji Derneği Toplantıları, Ankara, 8 Mart 2018.
 502.  “Can Sağlığı”, Yüksek İhtisas Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı Konferansları, Ankara,12 Mart 2018.
 503.  “Bilim Felsefesi”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Konferansları, Ankara, 13 Mart, 2018.
 504.  “Can Olmak”, Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm, Düzenleyen Başkent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümleri, Ankara,  30 Mart 2018.
 505. ”Felsefe ve Can”, Bolu Gençlik Merkezleri Konferansları, Bolu, 7 Nisan, 2018.
 506.  “Can”, Sayıştay Konferansları, Ankara, 12 Nisan, 2018.
 507.  “Geleceğin Canlarını Düşünmek”, Eğitimin Bugünü ve Geleceği Paneli, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan, 2018.
 508.  “Bir Can Olarak Çocuk”, 13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 26-28 Nisan, 2018.
 509.  “Güzel Nedir?”, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 3-5 Mayıs 2018.
 510.  “Ölüm Kavramı”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaşayan Çınarlar İçin Bakıma Yönelik Kurs Programı, Ankara, 9 Mayıs, 2018.
 511.  “Eşik”, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sergi Konuşması, İzmir, 25 Mayıs, 2018.
 512.  “Education of Vital Integrity”,  Erpa 2018 International Congress on Education, İstanbul, Turkey, 28 June- 1 July.
 513.  "Barışı Savunmanın Sorumluluğu ve Edebiyat", P.E.N. Türkiye Merkezi Etkinlikleri, Ankara, 21 Eylül, 2018.
 514. “Zekâm Gönlümün Neresinde?”, VI. Zekâ ve Yetenek Kongresi, Ankara, 30 Eylül 2018.
 515. “Yapay Zekâ Üzerine”, Ulusal Eğitim Derneği Konuşmaları, Ankara, 6 Ekim 2018.
 516. “Bilim, Akıl, Hayat”, 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, 10-13 Ekim 2018.
 517. “Gelen İz”, Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Sosyal Bilimleri, II. Felsefe Şurası, Ankara, 2 Kasım 2018.
 518. “Yapay Zekâ Üstüne”, 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15 Kasım 2018.
 519. “Köklerden Göklere Kültürümüzü Yaşamak”, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu Konferansları, Ankara, 22 Kasım 2018.
 520. “Neyi Açar Şiir”, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi, Perşembe Edebiyat Konferansları, İstanbul, 29 Kasım 2018.
 521. “Gönüllülük Felsefesi”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Projesi Konferansları, Ankara, 7 Aralık 2018.
 522.  “Can İncinmesi”, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri, Ankara, 5 Şubat 2019
 523.  “Egenin Derinliklerinden Köklerimize”, Türk-İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji Topluluğu Seminerleri, Ankara, 9 Şubat 2019
 524.  “İnceliklerin İncinmesi”, Koza Dağcılık Kültür-Sanat ve Spor Kulübü Derneği Seminerleri, Bursa, 22 Şubat 2019
 525.  “Türkülerden Düşünceye Aşk”, Nuran Taş’la birlikte, Route Sahne Etkinlikleri, Ankara, 3 Mart 2019
 526.  “Bilim Felsefesi”, Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Araştırmacı Okulu Seminerleri, Ankara, 9 Mart 2019
 527.  “Öğrenci-Öğretmen İlişkileri ve İletişimi”, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Seminerleri, Antalya, 15 Mart 2019
 528.  “Hiç ve Düş”, Türk-İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji Topluluğu Seminerleri, Ankara, 23 Mart 2019
 529.  “Zahm-ı Rikkat”,  İçsel Canlanma Merkezi Seminerleri, Ankara, 23 Mart 2019
 530.  “Felsefe Nedir?”, “Bilim Nedir?”, Kapadokya Üniversitesi Seminerleri, Nevşehir, 28 Mart 2019
 531.  “Necati Öner’in Felsefe Anlayışı Üstüne”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Seminerleri, Ankara, 17 Nisan 2019
 532.  “Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair”, ” Cised 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, Antalya, 19 Nisan 2019
 533.  “Sevdâ”, Cised 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, Antalya, 20 Nisan 2019
 534.  “1919’un Düşünce Dünyası”, Yüzüncü Yılında 1919, Ankara, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Enstitüsü Etkinlikleri, Ankara, 10 Mayıs 2019
 535.  “Bireyin, Toplumun, Kültürün Gençliği”, Türyak Örnek Kıdemli Vatandaş Etkinliği, İstanbul, 30 Eylül 2019
 536.  “Zekâ ve Maneviyat”, VII. Zekâ ve Yetenek Kongresi, Ankara, 5 Ekim 2019
 537.  “Türkiye’de Bilimin ve Felsefenin İmkânları”, Pamukkale Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Dersi, Denizli, 9 Ekim 2019
 538.  “Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Eğitimi”, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Konferansları, Ankara, 24 Ekim 2019
 539.  “Dip Yalnızlık Üzerine”, Sinemada İnsanlık Halleri: Yalnızlık, Psikesinema Toplantıları, İzmir, 3 Kasım 2019
 540.  “Yapay Zekâ ve İnsan”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Seminerleri, Ankara, 7 Kasım 2019
 541.  “Eğitim Sorunumuz”, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Konferansları, Ankara, 9 Kasım 2019
 542.  “Mühendisliğin Dönüşümü ve Mühendislik Etiği”, Bilgisayar Mühendislik Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 23 Kasım 2019
 543.  “Yapay Zekâ ve Etik”, XI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, 5 Aralık 2019
 544.  “Canlar”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Etkinlikleri, Ankara, 12 Aralık 2019
 545.  “Can ve Gönül”, Tüzyeksav Liderler Okulu Söyleşileri, Ankara, 19 Aralık 2019
 546.  “Can Cana İletişim”, 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 21 Aralık 2019
 547.  “Kültür ve Estetik”, Yunus Emre Enstitüsü Seminerleri, İstanbul, 27 Aralık 2019
 548.  “Bir İnsan Olarak Necati Öner”, Vefatının Birinci Yılında Prof. Dr. Necati Öner’i Anma Paneli, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 24 Ocak 2020
 549.  “Gönülden Şiire”, Route Kütüphane S’imge Edebiyat Söyleşileri, Ankara, 1 Şubat 2020
 550. “Yaşamak, Düşünmek, Okumak”, Kadıköy Belediyesi TESAK Edebiyat Konuşmaları, İstanbul, 6 Şubat 2020
 551.  “Bilimin İnsanı Anlama Çabası Üzerine”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Felsefe Bölümü Seminerleri, 20 Şubat 2020
 552. “Türkiye’de Felsefenin İmkânı”, Ankara Sosoyal Bilimler Vakfı Sosyal Bilim Söyleşileri, 10 Aralık 2020 Zoom Toplantısı
 553. .”Aşka Yolculuk Hazırlıkları”, Bursa Uludağ Üniversitesi  Bursa Felsefe Kulübü ve Terminal Fikir Sanat Atölyesi Etkinlikleri, 9 Ocak 2021, Zoom Meeting
 554. . “Felsefenin Sonu”, Filo Gazete, 16 Şubat 2021

 555. .” Gönül Felsefesinde İyilik”, İyilik Olsun Sohbetleri, 19 Ocak 2021

 556. İyilik Kavramı Üstüne”,     İyilik Olsun Sohbetleri, 5 Şubat 2021

 557. “Tarih ve Felsefe İlişkisi Üstüne”, Milli Politikalar Enstitüsü, Tarih ve Düşünce Atölyesi, 28 Şubat, 2021

 558. . “Yunus’la Gelebilen”, ODTÜ Kültür, Edebiyat, Düşünce Topluluğu, 11 Nisan 2021

 559. “Siyaset Üstüne Düşünmek”, Hacettepe Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu Akademik Zirvesi 2021, 22 Nisan 2021

 560. “Türkiye’de Felsefe”, Bilim, Sanat, Felsefe Yuvarlak Masa Sohbetleri-II, İstinye Üniversitesi Felsefe Bölümü, 12 Ağustos 202

 561. “Yaşama Dair”, Kültür Üniversitesi, Kügem Toplantıları, 16 Ağustos 2021

 562. ”Güzel İnsan Olmak”, Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü 2021-2022 Akademik Açılış Dersi, 10 Eylül 2021

 563. “Yunus’tan Görünen”, Tohumluk Vakfı Yunus Emre Buluşmaları 13, 10 Ekim 2021

 564. . “Bilim Üzerine”, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Solunum 2021 Kongresi, 30 Ekim 2021

 565. . “Çağımız İnsanı ve Stoa”, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Konferansları, 13 Kasım 2021

 566. “İnsan ve Canlılığı”, Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantıları, 11 Ocak 2022
 567. “Bir Can Olarak İnsan”, İnsanlık Güneşi Vakfı-Bilgelik Güneşi Derneği Konferansları, 3 Şubat 2022
 568. “Can nedir?”, ODTÜ SEM seminerleri, 24 Şubat 2022
 569. “Çağımızda Yitirilen Gönül”, Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği Konferansları,   6 Mart 2022
 570. “Anadolu’dan Can ve Gönül”, Fiscaeconomia Söyleşileri, 11 Mart 2022
 571. “Bir İnsan Etkinliği Olarak Bilim”, Özyeğin Üniversitesi, ADSL Seminar Series, Scientific Approach, 21 Nisan 2022
 572. “Ahlak ve Toplumsal Yozlaşma”, Toplumsal Etkileşim Platformu konferansları, 29 Nisan 2022
 573. “Türkülerle Gönül Yolculukları: Bir Garip Kuştu Gönlüm” Poyraz Youtube, 27 Mayıs 2022
 574. “Dr. Bekir Demirkol’u Anma Toplantısı”, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, 28 Mayıs 2022
 575. “İnsan ve Canlılığı”, Hemşirelik ve İnsanı Anlama Sempozyumu-2, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, 9 Eylül 2022.
 576. “Stoacı Bakış Açısıyla Psikolojik Sağlamlık”, 4.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Biruni Üniversitesi, İstanbul, 18 Eylül 2022
 577. “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Mutsuzluk Üstüne”, Daha Fazla Biz ve Sol Fasol TV kanalları, 19 Şubat 2023
 578. . “Bilgi ve Yaşam”, Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Uygulama Araştırma Etkinliği, 7 Nisan 2023
 579. . “Ahmet İnam’la Portreler”, Filogazete, https://streamyard.com/66q5yaigbu, 7 Nisan 2023
 580.  “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Mutsuzluk Üstüne”, Daha Fazla Biz ve Sol Fasol TV kanalları, 19 Şubat 2023.

 581. “Bilgi ve Yaşam”, Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Uygulama Araştırma Etkinliği, 7 Nisan 2023

 582. . “Ahmet İnam’la Portreler”, Filogazete, https://streamyard.com/66q5yaigbu, 7 Nisan 2023

 583. . “Felsefe Gönlümüzün Neresinde?”, Mudanya Felsefe Buluşmaları, 13 Ekim 2023

 584. “Türkiye’de Felsefe”, Türkiye’de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu, Medeniyet Üniversitesi, 26-28 Ekim 2023.

 585. “Teknoloji ve Umut”, STS Meets Ethics, METU Applied Ethics Research Center (UEAM) & STS Türkiye Joint Conference 2023, 31 Ekim 2023

 586. “Felsefede Bilgelik”, Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Topluluğu Etkinliği, 23

  Kasım 2023

 587. “Umut”, Ankara Us Atolyesi Konuşmaları, 16 Aralık 2023

 588.  ”Bedenimizle Yaşamak” İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Etkinliği, 23 Aralık 2023

 589. . “Kendini Bilmek”, Bursa Sanayiciler ve İşinsanları Derneği Etkinliği, 26 Ocak 2024

 590. . “İnsan ve Yoksulluk” Filogazete, 2 Şubat 2024

 591. . “Umut”, Anadolu Aydınlanma Vakfı Konuşmaları, 6 Şubat 20

 592.  

  ”Nağmeden Düşünceye: Türk Müziğinde Neş’e” Tahir Aydoğdu ile, 19 Nisan 2024

  593.“Can” 121S849 Nolu TÜBİTAK-1001 Prosesi Uzman Paneli Konuşması, KTÜ, Trabzon, 3 Mayıs, 2024

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

                                                               SON BİRKAÇ ŞİİR                        

Şiirler

“Yaktın, Yakıştık”, Kasaba’dan Esinti,  Eylül 2017, sayı15, s. 64.

“Düşüveren”, Kasabadan Esinti, Kasım 2017, sayı 16, s. 46.

“Çıt Çıt”, Kasabadan Esinti, Kış 2018, Sayı 17, s. 45.

“21 Pâre”, Türk Dili, Mart 2018, sayı 795, s. 25-26.

“Dil”, Kasabadan Esinti, Bahar 2018, Sayı 18, s. 43.

“Maşrapa”, Natama, Ekim-Kasım-Aralık 2018, sayı 20, s. 33.

                                   Farklı Dillerde Makaleler

A Philosophical Perspective on Incorporating Emotions in Human Computer Interaction", Affective Computing and Interaction: Psychological, Cognitive and Neuroscientific Perspectives içinde, Didem Gökçay ve Gülsen Yıldırım (ed.), Information Science Reference, Hersley, New York, 2011, s. 359-363.

"Fabula Tempus", Anytime içinde, C.C. Davidson (ed.), MIT Press, Cambridge, 1999, s. 272-274.

"Meinunungsfreiheit als Menschenrecht", Ernst-Joachim Lampe (ed), Interdisziplinaere Studien zu Recht und Staat içinde, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 1998, s. 19-28.

"Living into Others", New York Studies in Media Philosophy, cilt: 2, 1997.

"How to Save Immortality of Individuals", Ethik und Vernunft Schopenhauer in unserer Zeit içinde, Hg. Wolfgang Schirmacher, Passagen Verlag 1995, s. 69-74.

"Some Footnotes to Polanyian Ethics", Polanyiana, cilt: 2, 1992. s. 35-50.

                               Yurtdışı Bildiriler

 1. "Ethical Background of Justifications in Epistemology", 11th of International Wittgenstein Symposium, Kirchberg, Avustury, 4-15 Ağustos 1986.
 2. "How to Save Immortality of Human Individiuals: A Lesson from Schopenhauer as One of Our Contemporary Philosopher", International Schopenhauer Symposium, Hamburg, Almanya, 24-27 Mayıs 1988.
 3. "Non-Rational Basis of Rationality Theories", International Popper, Polanyi Seminar, Krakow, Polonya, 1-5 Ekim 1988.
 4. "Schopenhauerian Love and Quran", Schopenhauer Und Der Diskurs Über Liebe Und Tod, Dubrovnik, Yugoslavya, 13-23 Mart 1989.
 5. "Some Ethical Implications of M. Polanyi's Philosophy of Science", Micheal Polanyi Derneğinin Düzenlediği Toplantı, Budapeşte, 24-26 Ağustos 1991.
 6. "Homo Mendax", Schopenhauer, Nietzsche, Postmodern,Dubrovnik, Yugoslavya, 18-28 Mart 1992.
 7. "Smiling Philosophy", International Colloquium, Kierkegaard, and Postmodern Irony, Paris, 23-25 Eylül 1992.
 8. "Miracle: Beyond Philosophy and Literature", Philosophie und Literatur von Holderlin bis Celan, Gargnano, İtalya, 5-9 Nisan 1993.
 9. "The City in Me", La Ville-Monde Ou La Nature Urbanisée, Paris, 16-18 Aralık 1993.
 10. "A Philosophical Perspective on Environment from Turkey", University of Sunderland, School of the Environment, 21 Şubat 1994.
 11. "Where Are You Nietzsche?", La Culture Apres Le Nihilisme, College International de Philosophie, L'Universite de Paris 8, 13-15 Ekim 1994.
 12. "Who is the Other?", International Symposium on Philosophy of Intercultural Communication, METU, Ankara, 19-21 Aralık 1995.
 13. "How to Develop An Understanding Other in Me through Laughter", III. Uluslararası Bakhtin Kongresi, Saransk, Rusya, 25-27 Ekim 1995.
 14. "Undestanding as a Way of Overcoming of Barriers Around Self and Culture", Understanding and Reflexivity in Communication, Tver, Rusya, 17-20 Mayıs 1996.
 15. "Remained at the Gate, at the Deepest End", Symposium on Aesthetics and Ethics:Media Philosophy and Literature, New School for Research, New York,19-21 Mart 1997.
 16. "The Concept of 'Garib' in Turkish Cultural Heritage", Institute of Global Cultural Studies'in düzenlediği Ancient and Medieval Philosophy Sempozyumu, Binghamton, 24-26 Ekim 1997.
 17. "How One Becomes Ignorant Through Education", International Network of Philosophers of Education, 6th Biennial Conference, Ankara, Türkiye, 25-28 Ağustos 1998.
 18. "Epictetus' Conception of Play", Institute of Global Cultural Studies'in düzenlediği Ancient and Medieval Philosophy Sempozyumu, Binghamton, 23-25 Ekim 1998.
 19. "From Communication to Trans-communication: An Approach to Human Togetherness", Interethnic Coexistence: Educating for an Emerging Global Field, Haifa, 1999.
 20. "Is Philosopher who Offers No Care for the Passions of Mankind Philosopher or Not?",The Humanities on the Birth of the Third Millenium, International Conference, Ankara, 12-13 Haziran 2000.
 21. "Having a Heart", Call to World Peace from Universal Brotherhood Union, İstanbul, 1 Kasım 2000.
 22. "Encountering:A Much Ignored Phenomenon of Our Ethical Life", Atina üniversitesi, Ekonomi Fakültesi, Şubat 2000
 23. "Encountering:A Much Ignored Phenomenon of Our Ethical Life", Atina Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Atina, 9 Şubat 2001.
 24. "How is Philosopho-therapy Possible ?", 10th European Sceptical Congress, Czech Republic, Eylül 2001.
 25. Some Comments on Media and Judo", Türk Japon Vakfı Konferansları, Eylül 2005.
 26. "Looking at Philosophy from the Asia in Turkey, The Vision of the Asian Community, Symposium held in Fatih University, Eylül 2005.
 27. "Modern Yalnızlık", Uluslararası Uyuşturucu Karşıtı Semineri, Türkiye, Aralık 2005.
 28. "Kültürlerarası Felsefe Diyaloğunun Felsefece İmkanı Üstüne", Medeniyetlerin Dialoğu Şeraitinde Türk Dünyasında Felsefe ve Manevi Değerler, Azerbaycan, Eylül 2012.

 

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora Tezleri

       

 1. Nil Avcı, “Investigation of the Romantic Themes and Tensions in Classical American Pragmatism”, Ocak 2017.
 2. Yakup Hamdioğlu, “The Emergence of the Immaterial Sprit Through the Material Psyche in the Philosophy of George Santayana”, Şubat 2015.
 3. Aysun Aydın, “Lived Experience: Dewey’s Naturalistic Conception”, Ocak 2015.
 4. Güven Özdoyran, “Kants Political Philosophy”, 2013.
 5. Gülşah Namlı Türkmen, “Heidegger on the Claim of the Phenomenon: Logos and Being”,  2013.
 6. İbrahim Soner Özdemir, "Grasping The Space of the Heart/Mind: Artistic Creation and Natural Beauty in the Later Philosophy of Kitaro Nishida (1870-1945)", 2011.
 7. Sinan Kadir Çelik, "A Treatise On The Relation Between Ethics And Politics With An Aristotelian Appraisal", Mart 2010.
 8. Emir Ülger, "Bir Müzik Felsefesi Olanağı Olarak Adoro'nun Estetik Kuramı", Ankara Üniversitesi, Ekim 2009.
 9. Musa Duman, "Growing Desert: Nihilism and Metaphysics in Heidegger's Thought", Mart 2009.
 10. Şengül Arslanoğlu Çelik, "The Role of Human Nature in Hume's Ethics",  2008.
 11. Aslı Yazıcı, "An Inquiry Concerning the Place of Emotions in Virtue Ethics: A Comparison Between Aristotle and Kant", Aralık 2005.
 12. Ayten Sururi,"Self Love and Self Deception in Seneca, The Stoic", Mart 2005.
 13. Servet Gözetlik, "Husserl's Conception of Intentionality", Eylül 2003.
 14. Mustafa Dağlı, "An Analysis in Conditional", Eylül 2002.
 15. Sedat Yazıcı, "Justice and Justification", Ocak 2002.
 16. Elif Çırakman,"The Ground of Law and Being Human:A Kantian Antinomy and its Repercussiions in Kant, Heideggerand Levinas",  Temmuz 2001.
 17. Şefik Deniz, "The Problem of Transcendence: Time or Thought and the Question of Unity of Being in Hermeneutical Ontology", Şubat 2001.
 18. Halilrahman Acar, "An Epistemic Defense of Rationality in Scientific Knowledge", Ocak 2000.
 19. Metin Coşar, "Nietzsche's Concept of Drive and Metaphor as a Guide to His Philosophy", Eylül 1999.
 20. Ş. Halil Turan, "The Scope of Cartesian Epistemology", 1999 (Prof. Dr. Teo Grünberg ile birlikte).
 21. Örsan Öymen, "Sextus Empiricus' Problem of Criterion", 1999.
 22. Zerrin Oral Kavas, "The Transformation of the Concept of Freedom in Modern Philosophy", 1996.
 23. Erdal Cengiz, "A Realistic Conception of Morality", 1996.
 24. Levent Y. Kavas, "An Inquiry to the Modern Conception of Self Articulated, Disarticulated", 1995.
 25. Ertuğrul Rufayi Turan, "The Problem of Solidarity in Whitehead's Pluralistic Universe", 1995.
 26. Hasan Aslan, "The Realism - Antirealism Debate in Contemporary Philosophy and its Practical Implications",1995.
 27. Aydan Turanlı, "The Change in Rule-Governed Practices in Wittgenstein's Later Philosophy", 1994.
 28. Galip Valiu, "Knowledge and Immortality on the Structure of Transference of Scientific Knowledge in terms of Royce's Community of Interpretation", 1994.
 29. David Grünberg, "On the Possibility of Epistemic Justification: A Semanticoepistemic Approach", 1994.
 30. .Handan Hacer Korkut, "Richard Rorty's Metaphilosophical Contributions to Philosophy with Reference to the Notion of Truth", 2023
 31.  Ali Haydar Kutan,  " The Concept of Nobility in Nietzsche", 2024
   

Yüksek Lisans Tezleri

 1. “Revisiting Foucault from the Perspective of ‘the History of the Present’”, Burcu Kolçak, Eylül 2016.
 2. “Revisiting Immanence and Conatus in Spinoza”, Berk Yaylım, Temmuz 2015.
 3. “The Relation between Language and Philosophy in the Thought of Nietzsche”, Necdet Yıldız, 2013.
 4. "Heideggers Hölderlin Interpretation in Andenken Hymn", Mahmut Han Arslan, 2012.
 5. "A study on Dikaosune and Eudaimonia in Plato's Republic", Eylül Şentuna, 2012.
 6. "Concept of Irony in the Philosophy of Richard Rorty", Alper Erdoğan, Ocak 2010.
 7. "The Analysis of Alienation(Entfremdung) in Being and Time From a Marxist Perspective", Eda Keskin, 2010.
 8. "The Relation of Aesthetic Experience to the Truth and the Good in Kant", Nil Avcı, Aralık 2009.
 9. "Foucault, Sexuality, and an Epistemico-Ontological Ground For Resistance", Aret Karademir, Mart 2009.
 10. "The Concept of Self With Respect to the "Despisers of the Body" Alluded in Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra", Irmak Yazıcı, 2008.
 11. "Irony as a Philosophical Attitude in Socrates", Hacer Korkut, Aralık 2007.
 12. "Nietzsche's Concept of Pain", Abdullah Onur Aktaş, Ağustos 2006.
 13. "Importance of Art in Authenticating Dasein", Yasemin Şenyurt, Ocak 2006.
 14. "The Problem of Freedom in the Context of the Law of Causality in Kant's Critique of Pure Reason", Güven Özdoyran, Aralık 2005.
 15. "Ousia and Tragedy: An Ontological approach to Aristotle's Poetics", Volkan Aytemiz, Eylül 2004.
 16. "Intersubjectivity and Problem of Freedom", Güçlü Ateşoğlu, Eylül 2003.
 17. "Technological Rationality and One Dimensional Man", Soner Soysal, Aralık 2002.
 18. "The Role of Other in the Hegelian Self Consciousness", Meryem Uçar, Eylül 2002.
 19. "A Critque of the Individuation Problem in the Philosophy of Internal Relation", Kadir Sinan Çelik, Nisan 2002.
 20. "Hegel's Notion of the End of History", Savaş Yazıcı, 2001.
 21. "Education As A Moral Matter: Normative Ground of the Epictetian Education", Aslı Yetimoğlu, 2000.
 22. "A Study on Idea of Freedom in Kant's Critical Philosophy", İsmail Duran, 1999.
 23. "How Can We Save Scientific Progress in the Face of Incommensurability with the Help of Hermeneutics", Ayşe Gülin Günal, 1999.
 24. "Hegelian Contradiction in Thought and Kierkegaardian Contradiction in Life: An Attempt to Demonstrate the Relation Between Logic and Life", Demet Kurtoğlu, 1999.
 25. "Why Does Ricoeur Consider Psychoanalysis as Relevant For Philosophical Discourse", Ahmet Selim Tümkaya, 1998.
 26. "Philosophical Aspects of Artificial Intelligence", Murat Faik Yaren, 1998.
 27. "Hannah Arendth'te Şiddet ve Şiddetin Kaynağı", Songül Demir, Gazi Üniversitesi,1998.
 28. "Marxian Concept of Materialism in the Making: The Critique of Ludwig Feuerbach's "Inconsistent Materialism" in Karl Marx", Alp Çakaloz, 1996.
 29. "Friedrich Wilhelm Nietzsche'nin Nihilizmi", Birol Dok, Gazi Üniversitesi, 1996.
 30. "Karl Jaspers'ta Tanrı Fikri", Süleyman Dönmez, Gazi Üniversitesi, 1995.
 31. "The Concept of Freedom in Kant's Philosophy", Enver Orman, 1993.
 32. "Facts and Theories: An Indispensible but a Misleading Distinction", İlhan İnan, 1993.
 33. "The Evolution of Materialistic Thought in the Pre-Socratic Period", Şeref Halil Turan, 1993.
 34. "Authenticity, Truth Content, Reality of a Work of Art", Zafer Özgen, 1992.
 35. "Günümüz Amerikan İngiliz Felsefesinde Bilinç Problemine Bir Bakış", Şeref Günday, DTCF, Ankara Üniversitesi, 1992.
 36. "Conventionalism in Geometry as an Instance of the Impact of Geometrical System on the Philosophy of Science", Bülent Gözkan, 1992.
 37. "Reason and the Emancipation of Society: A Study of Jurgen Habermas and the Theory of Knowledge in Critical Theory", Ahmet Çiğdem, 1988.
 38. "T-Theoreticity of the Single-Case Propensity Conception of Probability", David Grünberg, 1988.
 39. "Sirl Karl R Popper's Conventionalism" Semiha Akıncı, 1984.
 40.  “Nietzsche on Convalescence”, Evren Soytok, Ağustos 2019

 

AHMET İNAM ÜSTÜNE ÇALIŞMALAR

Ahmet İnam’ın Denemelerinde Gönül Kavramı, Nurcan Demir, Türk Dili ve Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs, Şubat, 2017.

Ahmet İnam’da Gönül Felsefesi, Nurcan Demir, Meda Kitap, Ankara, 2019

“Ahmet İnam Felsefesinde Gönül”, Oya Pedük, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana 2021.

Gönülden Cana: Ahmet İnam’ın Felsefi Görüşleri, Oya Pedük, Net Kitaplık Yayıncılık, İstanbul, 2021

AHMET İNAM'LA KONUŞMALAR

1.“İnsanın Sanatla Münasebeti Üzerine”, Konuşan: Tuncer Namlı, Külliye Dergisi, Sayı 96, 2023, s.32-33

2. “Ahmet İnam’la Edebiyat, Felsefe ve Yazmakla Yaşamak Arasındaki Canı Konuştuk” Bircan Çalik’in derlediği İncelikler Okulu : Söyleşiler kitabında, Pikaresek Yayınevi, İzmir, 1923, s.55-62

 

 

 

 

Yazı Detay Reklam Alanı 728x90